Agilityn lajianalyysi osa 4: Suorituksen ominaispiirteet

16.03.2023

Tervetuloa mukaan neliosaiseen agilityn lajianalyysin viimeiseen osaan, jossa perehdytään kilpailusuorituksen ominaispiirteisiin. Aikaisemmin julkaistut osat ovat lajin fyysiset vaatimukset, psyykkiset vaatimukset ja sosiaaliset vaatimukset.

Lajianalyysin olen toteuttanut osana liikuntapsykologian opintoja. Lähteitä analyysiin ei juurikaan ole agilityyn saatavilla, joten ne pääasiassa perustuvat omiin kokemuksiin ja havaintoihin lajin harrastajana ja valmentajana. Mahdolliset muut lähteet on mainittu kunkin osan lopussa.

Kilpailun suoritusanalyysiin on käytetty pohjana Liukkosen (2016) psykologisen lajianalyysin luokittelua, jossa on 11 kohtaa. Osa kohdista on jo mainittu aikaisemmissa osissa, joten niissä on viittaus kuhunkin osaan.

1) Fyysisen ja psyykkisen kunnon merkitys

Kts lajianalyysi osa 1: fyysiset vaatimukset.

2) Suorituksen kesto

Yksittäinen kilpailusuorituksen kesto on 40–50 sekuntia ja se on nopeatempoinen, joten se edellyttää optimaalista vireystilaa ja keskittymiskykyä.

3) Suoritustoistot

Kilpailuissa useamman tunnin ajalle saattaa yksittäisiä suorituksia tulla 2–4, joten mahdollisista epäonnistumisista, pitäisi pystyä päästämään irti ennen seuraavaa suoritusta.

4) Suoritus-palautumisaika

Suoritusten välinen aika voi vaihdella puolesta tunnista useampaan tuntiin, joten on tärkeää pystyä säätelemään omaa vireystilaa ja palautumaan taukojen aikana mahdollisuuksien mukaan.

5) Suoritushetken rajautuneisuus

Kilpailuissa edetään lähtölistan mukaisessa järjestyksessä. Saapuessa lähtöalueelle tuomari antaa lähtöluvan ja suorituksen tulee alkaa kohtuullisessa ajassa tästä luvasta. Arvokilpailuissa aikaraja on 15 sekuntia. Lähtötilanteissa ohjaaja pääsääntöisesti jättää koiran lähtöesteen taakse ja siirtyy itse pidemmälle radalla.

6) Kanssakilpailijoiden suorituksiin mukautuminen

Kyseessä on yksilölaji, joten muiden suoritukset eivät vaikuta omaan. Nopein ja virheettömin suoritus voittaa.

7) Suorituksen asteittaisen parantamisen vaatimus

Kilpailupäivänä kaikki päivän suoritukset ovat pääsääntöisesti yksittäisiä ja erillisiä. Jokaiseen starttiin lähdetään puhtaalta pöydältä. Tasoluokista seuraavaan siirtyminen tai arvokisatulosten kerääminen edellyttää tiettyjä tuloksia, jotka voivat vaikuttaa ohjaajan tavoitteisiin päivän starteissa. Erilaisia kilpailuformaatteja voi kuitenkin esiintyä.

8) Keskittymisen taso

Agilityssa ohjaajan keskittyminen ja huomion suuntaaminen suorituksen kannalta olennaiseen on tärkeää. Suorituksen aikana huomion suuntaaminen vaihtelee koiran, ohjaajan ja radalla olevien esteiden välillä. Mikäli koiran liikkeessä tapahtuu ennakoimaton muutos, tulee ohjaajan pystyä reagoimaan siihen.

9) Ulkoisten tekijöiden merkitys

Kilpailut pidetään talvikaudella sisähalleissa, joissa suoritukseen voi vaikuttaa tilan lämpötila ja odottelutilojen koko/mahdollisuus. Kesäaikaan ulkona sää vaikuttaa olosuhteisiin. Koiraan ja ohjaajaan voi vaikuttaa missä tahansa paikassa ulkoiset häiriötekijät (koiralla esimerkiksi muut koirat, linnut tai muut nopeasti liikkuvat asiat). Ohjaajan olisi tärkeää harjoitella omaa toimintaa mahdollisissa häiriötilanteissa.

10) Suorituksen arvostelu

Suorituksesta otetaan tuloksiin koiran suoritusaika sekä mahdolliset virheet, jotka tuomari näyttää käsimerkein. Joskus tuomari ei välttämättä ehdi nähdä jotakin, jolloin virhe voi jäädä antamatta kilpailijan eduksi. Agilityssa ei anneta arviointipisteitä.

11) Fyysisen riskin todennäköisyys

Fyysisen riskin mahdollisuus on olemassa esimerkiksi ohjaajan kaatuessa, mutta isossa kuvassa niitä tapahtuu kilpailuissa suhteellisen vähän.


Lähde: Liukkonen, J. (2016) Psyykkiset tekijät urheilussa ja niiden analysointi. Teoksessa A. Mero, A. Nummela, S. Kalaja & K. Häkkinen (toim.) Huippu-urheiluvalmennus. Teoria ja käytäntö päivittäisvalmennuksessa. VK-Kustannus Oy, 209–217.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on agility- ja hoopersvalmentaja, fysioterapeutti sekä Suomen Agilityliiton liittokouluttaja Tiina Wikström. Kirjoitus perustuu liikuntapsykologian aineopintoja varten tekemääni lajianalyysiin.

Seuraa minua Instagramissa ja Facebookissa