Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.1.2022. Viimeisin muutos 17.1.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: TWA Coaching

Osoite: Fallaksentie 44, 07110 Hinthaara

Y-tunnus: 2826521-1

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Tiina Wikström

Yhteystiedot: tiina@twacoaching.fi

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle perustuu henkilön omaan suostumukseen.

TWA Coachingin rekisterinpidon perusteena on asiakassuhteen ylläpito ja yhteydenpito asiakkaisiin sekä palveluiden markkinointi. TWA Coaching kerää henkilötietolain puitteissa asiakastietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoito, ylläpito ja yhteydenpito asiakkaisiin
 • markkinointi eri kohderyhmille
 • asiakassuhteen sekä TWA Coachingin ja Voimakon palveluiden kehittäminen
 • asiakaspalautteen käsittely
 • asiakastyytyväisyyden mittaaminen
 • TWA Coachingin toteuttamat tutkimukset ja kyselyt

5. Tietojen tallentaminen

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (alle 18-vuotiailta tarvittaessa huoltajan yhteystiedot)
 • laskutustiedot
 • tiedot tilatuista palveluista ja kursseista sekä niiden muutoksista
 • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Uutiskirjeiden lähettämisessä käytetään MailerLite -palvelua, joka tallentaa seuraavia tietoja:

 • tilaajan sähköpostiosoite

 • tilaajan etu- ja sukunimi (jos tiedossa)

 • tieto uutiskirjeen avaamisesta ja avaamisen ajankohta

 • tieto klikatuista uutiskirjeen linkeistä

Verkkokaupassa käytetään (Holvi) tilaajatietorekisteriä, joka tallentaa alla olevia tietoja:

6. Maksaminen ja tuotteiden toimitus

Maksujen välittäjänä verkkokaupan tuotteissa toimii Holvi Payment Services (tai mahdollinen muu ulkopuolinen maksuvälittäjä, jos tuote muualla myynnissä). Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tietoja ei tallenneta TWA Coachingin järjestelmiin. Myyntitapahtuman yhteydessä kerätään ne tiedot, joita tarvitaan asiakkaan kanssa viestimiseen ja tuotteen toimittamiseen sähköisesti tai postitse.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

8. Henkilötietojen säilytysajan määräytyminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti muun muassa salasanoin. Rekisteriä käsittelee ainoastaan rekisteristä vastaava henkilö. Asiakasrekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Rekisterissä olijalla on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua, poistaa tiedot rekisteristä tai rajata niiden käyttöä, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen tiina@twacoaching.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet

TWA Coaching käyttää verkkosivuilla (www.twacoaching.fi) evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Eväste (eli cookie) on tekstitiedosto, joka verkkosivuilla käydessä tallentuu käyttäjän laitteelle. Se sisältää tietoja sivuston käytöstä ja sitä käytetään muun muassa sivuston kehittämiseen ja markkinointiin. Käyttäjän henkilöllisyys ei ilmene evästeistä.

12. Muutokset tietosuojakäytäntöön

TWA Coaching voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Muutoksista julkaistaan päivitetty rekisteri- ja tietosuojaseloste. Rekisterissä olijat näkevät mahdolliset muutokset vieraillessaan tässä selosteessa säännöllisesti.