Agilityn lajianalyysi osa 3: Sosiaaliset vaatimukset

12.03.2023

Tervetuloa mukaan neliosaiseen agilityn lajianalyysi kokonaisuuteen. Osat julkaistaan yksi kerrallaan seuraavan kahden viikon aikana. Ensimmäisessä osassa perehdytään lajin fyysiseen puoleen, toisessa psyykkiseen, kolmannessa sosiaaliseen ja viimeisessä kilpailusuorituksen suorituksen ominaispiirteisiin. Analyysi on toteutettu ohjaajan näkökulmasta.

Lajianalyysin olen toteuttanut osana liikuntapsykologian opintoja. Lähteitä analyysiin ei juurikaan ole agilityyn saatavilla, joten ne pääasiassa perustuvat omiin kokemuksiin ja havaintoihin lajin harrastajana ja valmentajana. Mahdolliset muut lähteet on mainittu kunkin osan lopussa.

Agilityn ollessa yksilölaji ei kontaktia muihin ihmisiin oteta suorituksen aikana. Kuitenkin harjoitteluympäristössä ihmisten väliset kontaktit ovat välttämättömiä ja liittyvät pääasiassa vuorovaikutukseen valmentajan ja mahdollisen treeniryhmän kanssa. Parhaimmillaan edellä mainitut ovat merkittävässä roolissa optimaalisissa suorituksissa oli kyse treeneistä tai kisoista. Osiossa otetaan mukaan vuorovaikutus koiran kanssa, koska sen toimivuus on oleellista.

Valmentaja

Jokainen valmentaja on psyykkinen valmentaja, vaikka sitä ei itse tiedostaisi. Valmentajan merkitys lajin mielekkyyteen, haluun ponnistella kehittymisen eteen ja pystyvyyden tuntemiseen on merkittävä. Riippuen ohjaajan kokemuksesta ja taidoista valmentajan rooli voi olla iso tai pieni.

Ryhmän tuki

Vaikka agility on yksilölaji, uskaltaisin väittää, että treeniympäristöllä ja erityisesti ympärillä olevilla ihmisillä (usein treniryhmällä ja/tai seuralla) on myös paljon merkitystä. Treeniyhteisön tuki kannustaa ja rohkaisee yrittämään, vaikka ei olisikaan ihan varma omista taidoista. Toki treeniyhteisö ei synny useinkaan siitä, että lajin harrastajia on paikalla samassa tilassa samaan aikaan vaan sen muodostamiseen tarvitaan usein aikaa ja ohjausta.

Vuorovaikutus koiran kanssa

Ohjaajan ehdottomasti TÄRKEIN suhde on koiran kanssa. Pääsääntöisesti lajia harrastetaan ja kisataan oman koiran kanssa, mutta lainaohjaajiakin käytetään. Koirasta riippuen lainaohjaajan käyttö onnistuu tai joissakin tapauksissa se ei toimi. Oman koiran tunteminen ja saadun tiedon hyödyntäminen on tärkeää ja auttaa mukauttamaan omaa toimintaa suorituksen optimoimiseksi.


Kirjoittaja on agility- ja hoopersvalmentaja, fysioterapeutti sekä Suomen Agilityliiton liittokouluttaja Tiina Wikström. Kirjoitus perustuu liikuntapsykologian aineopintoja varten tekemääni lajianalyysiin.

Seuraa minua Instagramissa ja Facebookissa