10 keinoa lisätä psykologista turvallisuutta valmentajana

13.03.2024

10 keinoa lisätä psykologista turvallisuutta valmentajana | Psykologista turvallisuutta on käsitelty paljon erityisesti työyhteisöjen näkökulmasta. Tämä on täysin ymmärrettävää, koska mitä paremmin työyhteisössä voidaan, sitä tehokkaampaa ja tuottavampaa työn tekeminen on. Halusin tässä julkaisussa tarkastella psykologista turvallisuutta koiraurheiluvalmennuksen näkökulmasta. Tutustutaan kuitenkin ensin siihen, mistä on kyse kun puhutaan psykologisesta turvallisuudesta.

Lue lisää yksilön näkökulmasta: Psykologinen turvallisuus yksilön näkökulmasta valmennuksessa


Mitä on psykologinen turvallisuus?

Psykologinen turvallisuus on ryhmässä yhteisesti jaettu kokemus riskien ottamisesta ja omana itsenä olemisesta. Psykologisesti turvallisessa ympäristössä voidaan olla eri mieltä asioista, mutta konflikteista otetaan opiksi ja ne pyritään ratkaisemaan ratkaisevasti. Psykologinen turvallisuus näkyy muun muassa erilaisuuden kunnioittamisena, virheisiin ja epäonnistumisiin rakentavasti suhtautumisena ja vuorovaikutuksen avoimuutena.

Valmennuksen näkökulmasta psykologisesti turvallinen ympäristö mahdollistaa jokaisen omana itsenä olemisen, riskien ottamisen sekä avoimen vuorovaikutuksen, jossa asioista erimielisyyteen suhtaudutaan sallivasti.

Mitä hyötyä psykologisen turvallisuuden vahvistamisesta on valmennuksen näkökulmasta?

Korkealla psykologisella turvallisuudella on useita positiivisia vaikutuksia kuten:

 • Luovan ajattelun ja riskien ottamisen mahdollistaja

 • Oppimisen edistäjä - avoin ilmapiiri kannustaa tuomaan esiin ajatuksia, ideoita ja huolia sekä jakamaan virheitä yhteisesti

 • Toiminnan tuloksellisuuden ja tehokkuuden lisääjä

 • Sitoutumisen ja tyytyväisyyden kasvattaja

 • Ryhmän sisäisen yhteistyön lisääjä

Mitä jokainen voi tehdä psykologisen turvallisuuden edistämiseksi?

Jokaisella on mahdollisuus edistää psykologista turvallisuutta muistamalla omassa vuorovaikutuksessa alla olevat toimintatavat.

 • Tunnista omat uskomukset

 • Kunnioita eriäviä mielipiteitä

 • Aseta itsesi alttiiksi ja osoita oma erehtyväisyys - ole inhimillinen

 • Jätä syyllistämättä toisia virheistä

 • Uskalla nostaa myös vaikeat asiat esille ja kunnioita jokaisen mielipidettä

10 keinoa lisätä psykologista turvallisuutta valmentajan roolissa

1) Odotusten merkitys. Toimita ennen valmennusta osallistujille tarvittavat tiedot valmennuksen toteutuksesta ja käytännöistä. Tällöin valmennukseen saapumisen osalta ei tarvitse jännittää miten tulisi toimia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:

  • saapumisohjeet

  • aikataulut

  • mitä otetaan mukaan

  • missä järjestyksessä valmennus toteutetaan

  • miten valmistaudut

  • montako koiraa ryhmässä on

  • mihin voit jättää tavarat

  • anna osallistujille mahdollisuuksien mukaan mahdollisuus esittäytyä toisilleen

2) Ensivaikutelma. Tervehdi kaikkia ja ota kontaktia. Kysy kuulumisia. Vaikka et pystyisi tervehtimään ääneen, näytä esimerkiksi nyökkäyksellä, että olet huomannut valmennettavan saapumisen paikalle.

3) Yksilöllisyys. Kannusta valmennettavia tuomaan esille mahdolliset yksilölliset haasteet ja huomioitavat asiat. Tarvittaessa pohtikaa yhdessä ratkaisuja. Huomioitavia asioita voisivat olla esimerkiksi koiran arkuus, ohjaajan toimintakyky taikka palkkaamiseen liittyvät asiat.

4) Yhteiset toimintatavat. Mahdollisuuksien mukaan laatikaa ryhmän kesken yhdessä kyseisen ryhmän yhteiset toimintatavat. Mikäli se ei ole yhdessä mahdollista, toimita toimintatavat etukäteen valmennettaville, jotta tietävät miten tulisi toimia. Varmista, että osallistujat ovat tietoisia myös käytetyn tilan tai alueen säännöistä.

5) Mahdollista vuorovaikutus. Auta ryhmäläisiä kohtaamaan toisensa esimerkiksi ohjaamalla keskustelemaan yhdessä tai auttamaan toisiaan tietyissä tehtävissä.

6) Kysy ja kuuntele. Käytä valmennuksesi apuna kysymyksiä ja anna toiselle mahdollisuus kertoa eli malta kuunnella. Suhteuta kysymykset valmennettavan tasolle sopiviksi.

Lue lisää Viisi vinkkiä valmentajan vuorovaikutukseen

7) Anna mahdollisuus päättää. Lisää valmennettavan pystyvyyden tunnetta antamalla mahdollisuus päättää mitä harjoitellaan ja miten. Valitse vaihtoehdot valmennettavan tasoon nähden sopiviksi eli kokeneempi pystyy ottamaan enemmän vastuuta omasta harjoittelusta ja aloittelevampi tarvitsee enemmän tukea ja tietoa.

8) Toimi avoimesti ja ole tasapuolinen. Anna selkeät ohjeet ja kysy tarvittaessa oletko ymmärtänyt oikein. Käytä palautteessa merkityksellisiä perusteluita eli sellaisia perusteita, jotka ovat juuri kyseiselle koirakolle merkityksellisiä. Kohtele kaikkia tasapuolisesti.

9) Muista, että olet esimerkki! Jos huomaat valmennuksessa asioita, joihin olisi syytä puuttua, ota asia esiin rakentavasti. Voit pyytää myös ryhmältä apua tilanteen ratkaisuun asiasta riippuen.

10) Pyydä palautetta. Luo valmennettaville mahdollisuuksia antaa palautetta ja arvosta jokaisen yksilön kokemusta. Hyödynnä saamaasi palautetta valmennuksen kehittämisessä.


Jaa julkaisu valmentajakollegalle ja pohtikaa yhdessä mitkä yllä mainituista kohdista omassa toiminnassa / seurassa toteutuvat ja mitä voisit ottaa mukaan omaan valmennukseen lisää.


Mikäli tarvitset tukea valmentajana kehittymiseen tai haluat omalle seurallesi työpajan aiheesta, laita minulle viestiä tiina@twacoaching.fi Löydät lisää mentoroinnista TÄÄLTÄ.

Kirjoittaja on Tiina Wikström, agility- ja hoopersvalmentaja, psyykkinen valmentaja sekä Suomen Agilityliiton liittokouluttaja. Tutustu Tiinaan lisää TÄSTÄ


Lue lisää

Futistohtori. Psykologinen turvallisuus - joukkueen menestymisen tärkein tekijä? https://www.futistohtori.fi/artikkelit/psykologinen-turvallisuus

Radecki, D. & Hull, L. 2018. Psychological Safety.

Työterveyslaitos. Pelotta töissä – psykologinen turvallisuus työyhteisössä. https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/pelotta-toissa-psykologinen-turvallisuus-tyoyhteisossa