Viisi vinkkiä valmentajan vuorovaikutukseen

03.06.2022

Vuorovaikutus on keskiössä kaikissa kohtaamisissa ihmisten välillä. Itseä se on kiinnostanut kovasti ehkä senkin takia, että haluan hioa omia vuorovaikutukseni taitoja, jotta voisin valmentajana ja kouluttajana tukea muita saavuttamaan oman potentiaalinsa ja tehdä harjoittelusta mieluista kaikille siihen osallistuville.

Valmentaja on keskeisessä roolissa luomaan fiilistä harjoitteluun. Jos vuorovaikutus ei toimi tai valmennettava kokee, ettei häntä huomioida tai hänen mielipiteensä syrjäytetään, ei harjoittelu ole usein mielekästä. Motivoiva vuorovaikuttaja antaa tilaa ja tarjoaa mahdollisuuksia vastapuolelle löytää itselle parhaiten soveltuvat ratkaisut.

Agilityvalmennuksissa aika on usein rajoittava tekijä ja se halutaan käyttää tehokkaasti koiran kanssa tekemiseen. On hyvä kuitenkin pohtia miten vuorovaikutuksen keinoilla voitaisiin samalla sekä tehostaa ajankäyttöä että lisätä laatua harjoitteluun. Vuorovaikutuksen kautta saatava informaatio puolin ja toisin auttaa harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kuuntele aktiivisesti

Anna valmennettavalle mahdollisuus kertoa mitä kuuluu ja mitä toiveita harjoittelun suhteen on. Näytä, että kuuntelet ja ymmärrät mitä kuulet. Saamasi tiedon perusteella tee tiivistelmä ja tarkista oletteko ymmärtäneet asian samalla tavalla. 

Käytä avoimia kysymyksiä

Avoimiin kysymyksiin ei voi vastata kyllä/ei, joten ne ovat hyviä selvittämään tarkemmin valmennettavan ajatuksia. Suljetuille kysymyksille on tietysti myös paikkansa, mutta on hyvä pohtia mitä tietoa tarvitset ja miten kysymysten asettelu vaikuttaa vastauksiin.

Anna vaihtoehtoja

Se, että itse saa valita, lisää autonomiaa eli itsemääräämisoikeutta. Valmennettavalla on valtaa mitä tehdään. Vaihtoehtoja on hyvä antaa myös harjoittelun alkutaipaleella. Valmentajan tehtävä on laatia vaihtoehdot niin, että ne ovat tavoitteiden kannalta oleellisia. Vaihtoehtoja ei kuitenkaan kannata olla liikaa, koska silloin valita menee hankalaksi.

Perustele

Kerro miksi asioita tehdään ja miksi ne ovat oleellisia juuri kyseiselle valmennettavalle. Eli tässä pääset myös itse pohtimaan miksi juuri tämä valmennettava hyötyisi tästä asiasta. Yksilöidyt perustelut tuovat merkityksellisyyttä.

Korosta valinnanvapautta ja mahdollisuuksia

Ole viestinnässäsi selkeä ja korosta valmennettavien autonomisuutta, yhdessä tekemistä ja mahdollisuuksia. Vältä syyllistävää tai painostavaa vuorovaikutusta. Omalla esimerkillä viestit myös avoimesta valmennuskulttuurista, jossa valmennettavat voivat myös yhdessä vuorovaikuttaa motivoivasti.

Oman viestinnän ja vuorovaikutustapojen muuttaminen ei käy yhdessä yössä vaan kuten kaikessa muussakin, harjoittelemalla voi kehittää omia toimintatapoja. Aloita ensin tunnistamalla millainen vuorovaikuttaja olet ja valitse sitten yksi asia mihin keskityt aluksi. Havainnoi omaa toimintaa ja kirjaa ylös fiiliksiä harjoittelun aikana. Tsemppiä harjoitteluun!


Kirjoittaja on agility- ja hoopersvalmentaja sekä Suomen Agilityliiton liittokouluttaja Tiina Wikström. 

Kooste perustuu ajatuksiini ja kokemuksiini vuorovaikutustilanteissa sekä käymiini motivoivaan vuorovaikutuksen koulutuksiin. Sain mahdollisuuden keväällä 2022 osallistua Helsingin ja Tampereen yliopistojen MotiStyleSport-tutkimushankkeen Motivoivan vuorovaikutuksen verkkokoulutukseen. Lisäksi olen 2021 osallistunut Jyväskylän avoimen yliopiston liikuntapsykologian aineopintojen motivoiva vuorovaikutus liikunnassa kurssille. Suosittelen lämpimästi kaikille aiheesta kiinnostuneille molempia kursseja.