Reflektio - avain kehitykseen?

14.12.2022

Vuoden viimeisessä blogikirjoituksesta saat apuvälineitä oman toiminnan reflektointiin. Joulukuun loppu on monilla kuluneen vuoden yhteenvedon aikaa ja itsereflektio sopii siihen myös loistavasti. Mitä paremmin tunnet ja ymmärrät itseäsi, sitä paremmin voit ohjata omaa toimintaasi ja vaikuttaa omaan ympäristöösi.

Itselle oman toiminnan ja ajattelun reflektointi on ollut keskeisessä roolissa niin ammatillisesta kuin ihmisenä kehittymisen näkökulmista. Itsereflektiosta hyötyvät ihan kaikki, mutta välillä voi olla haastavaa ja jopa epämiellyttävää syventyä tarkemmin omiin ajatuksiin ja toimintaan sekä syihin niiden taustalla.

Mitä on reflektio?

Reflektio on oman toiminnan tarkastelua ja itsearviointia. Se, miten koemme itsemme ja miten puhumme itsestämme, vaikuttaa kaikkeen tekemiseen ja kehittymiseen. Monille oman toiminnan reflektointi saattaa olla tuttua esimerkiksi opinnoista, joissa opintojen sisältöjä peilataan omaan osaamiseen. Yhtä lailla kaikkea toimintaa voidaan reflektoida oli kyse opinnoista tai vaikkapa koiran kanssa ulkoilusta. Itsearviointi ei ole virheiden etsimistä vaan isossa roolissa on myös onnistumisten tunnistamista ja onnistumisiin johtaneiden syiden ymmärtämistä.

Miten pääsen alkuun?

Tärkein askel on päätös ja sen jälkeen aloittaminen. Helpointa reflektointi on aloittaa oman toiminnan reflektoinnista ja siirtyä sitten siitä pikkuhiljaa oman ajattelun reflektointiin. Eli päätä esimerkiksi ennen seuraavia treenejä, että reflektoit omaa toimintaasi. Mahdollisimman pian treenien jälkeen toteuta reflektio. Apuna voit käyttää vaikkapa alla olevia kysymyslistoja, joista ensimmäisessä on apuja laajempaan reflektointiin ja jälkimmäisessä suppeampaan.

Laajempaan reflektointiin

 • Missä onnistuin?

 • Mikä jäi mietityttämään?

 • Mitä tunsin ja ajattelin tilanteessa?

 • Mitä havaitsin?

 • Mitä tein?

 • Miksi toimin valitsemallasi tavalla?

 • Mitä opin tilanteesta?

 • Miten toimin seuraavalla kerralla?


Suppeampaan reflektointiin

 • Missä onnistuin?

 • Miksi onnistuin?

 • Jos jotain pitäisi muuttaa ensi kerralla niin mitä?

Miten voin hyödyntää reflektointia jatkossa?

Suosittelen kirjaamaan tekemääsi reflektointia ylös vaikkapa muistioon, vihkoon tai mobiililaitteelle. Voit myös piirtää tai vaikkapa tallentaa videon reflektiosta. Tärkeintä on, että se on sinulle helpoiten käytettävässä muodossa ja mahdollisimman helposti toteutettavissa. Sinun ei tarvitse tallentaa kaikkea mahdollista vaan valitse omasta mielestä oleellisimmat asiat esimerkiksi 2-3 asiaa per reflektio.

Jos aloittaminen silti tuntuu vaikealta

Kokeile ottaa kaveri mukaan eli tehkää reflektointia yhdessä treenien jälkeen. Valitkaa etukäteen kolme kysymystä, joihin keskitytte ja jaatte vuorotellen omia ajatuksia. Esittäkää toisillenne myös tarkentavia kysymyksiä, jotka auttavat viemään reflektiota vieläkin pidemmälle.


Mukavia reflektointihetkiä!

Kirjoittaja on agility- ja hoopersvalmentaja sekä Suomen Agilityliiton liittokouluttaja Tiina Wikström. Kirjoitus on koottu Tiinan omien ajatusten ja kokemusten perusteella. Suurimmassa roolissa itsereflektion kehittymiselle ovat olleen liikuntapsykologian ja fysioterapian opinnot. Mikäli haluat kehittää omia reflektointitaitoja lajiharrastajana tai valmentajana, laita minulle viestiä tiina@twacoaching.fi.

Seuraa minua

Instagramissa 

Facebookissa