Mitä kaikkea on vuorovaikutus?

30.03.2023

Vuorovaikutusta tapahtuu jatkuvasti halusimme tai emme. Valmentaja on vuorovaikutuksessa valmennettavan lisäksi koiraan, vaikka ei varsinaisesti toimi koiran kanssa. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan erityisesti valmentajan ja valmennettavan välistä vuorovaikutusta. Tutustu myös aikaisempiin kirjoituksiin *5 vinkkiä valmentajan vuorovaikutukseen* ja *Rikkinäinen puhelin - 3 tapaa haastaviin vuorovaikutustilanteisiin*.

Vuorovaikutuksesta yleisesti

Vuorovaikutus on paljon enemmän kuin sanat, jotka sanot. Se sisältää myös sanattoman viestinnän eli eleet, ilmeet ja kehon asennot. Sanattoman ja sanallisen viestin ristiriitatilanteessa, sanaton on usein vahvempi. On hyvä muistaa, että myös sanomatta jättäminen on vuorovaikutuksellinen valinta.

Vuorovaikutus ja valmennus

Kaikki valmennus- ja koulutustilanteet sisältävät vuorovaikutusta. Valmentajalla on iso vaikutus siihen, miltä harjoittelu tuntuu ja mitä tunteita siihen liittyy. Valmentajana voit muokata omaa toimintaasi vuorovaikuttajana tukemaan kunkin hetken tavoitteita tai toimintoja. Jos tavoitteena on kannustaa seuraaviin kisoihin tai kokeeseen, tai jos tavoitteena on tarjota tukea haastavassa tilanteessa, tavoitetta tukeva vuorovaikutus on erilaista. Ensimmäisessä tilanteessa tarvitaan kannusta ja motivointia, toisessa kuuntelutaitoja ja empatian osoittamista.

Valmentajan onnistuneen vuorovaikutuksen avaimet

Valmennus on pääasiassa ihmisten ohjaamista. Muun muassa valmentajan riittävä itsetuntemus, halu kohdata, erilaisuuden hyväksyminen, taito ja halu ymmärtää toista ja tulla ymmärretyksi sekä kyky olla provosoitumatta auttavat vuorovaikutustilanteiden onnistumiseen. Omia vuorovaikutustaitoja voi havainnoida esimerkiksi tietoisella havainnoinnilla itse vuorovaikutustilanteessa, vuorovaikutustilanteiden kuvaamisella, kokeilemalla eri tapoja kommunikoida ja itsereflektiolla.

Tiesitkö, että...

..itsepuhe eli sinun sisäinen dialogi on myös vuorovaikutusta. 

Itsepuhetta ei usein suoraan lueta vuorovaikutustilanteeksi. Itsepuhe on kuitenkin dialogin käymistä itsensä kanssa, joten se kuuluu vuorovaikutuksen alle. Valmentajan itsepuhe vaikuttaa myös vuorovaikutustilanteisiin ja se on hyvä tiedostaa. Eli se miten puhut itsellesi vaikuttaa siihen, miten toimit.


Blogin kirjoittaja on agility- ja hoopersvalmentaja sekä Suomen Agilityliiton liittokouluttaja Tiina Wikström. 

Seuraa minua Instagramissa ja Facebookissa 


Lue lisää

Kaski, S. & Kuusela, M. Vuorovaikutustaidot. Teoksessa Urheilupsykologian perusteet (toim. Matikka & Roos-Salmi 2020)