Mitä vihjeitä käyttää hoopersissa? Suuren vihjekyselyn tulokset

23.02.2023

Mikäli kaipaat inspiraatiota omiin vihjeisiin tai haluat tietää mitä vihjeitä eniten käytetään, kooste hoopersin vihjekyselystä on tässä! Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 33. Kurkkaa myös aikaisempi kirjoitus *Hoopersvihjeet - onko vähemmän enemmän?*.

Isoimpina eroina vihjeiden käytössä oli selkeästi jako koiran ja ohjaajan näkökulmiin. Osalla kääntymisiin (linjalla tai tyynyrillä/veräjällä) on käytössä suuntavihjeet, jotka ovat riippumattomia ohjaajan sijainnista. Osalla taas ohjaajan sijainnin näkökulmasta vihjeet eli valitse ohjaajan puoli tai ohjaajasta vastakkainen puoli.

HOOP

Lähtölupa / ensimmäinen hoop

Yleisimmin käytetyt vihjeet olivat este-/linjavihjeet eteen, läpi ja mene. Lisäksi mainittiin hoop/hoo, linjavihjeen käyttö, gogogo, go ja tule hoop. Osa käytti lähdöissä vapautusvihjeitä, joista mainittiin okei, saa, jes ja koiran nimi. Lisäksi käytössä oli katso fokuseen siirtoon ja sen lisäksi esteen nimi suoritukseen.

Hoopit suoralla / laajalla kaarroksella (valkoinen ja vaaleanlila)

Suurimmalla osalla oli sama vihje kuin aikaisemmassa eli eteen, läpi, mene. Lisäksi hoop/hoo, gogogo, gogo. Lisäksi mainittu ohjaa kädellä kaaren sisäpuolen ilman sanallista vihjettä ja maalisuora eteen-eteen.

Linja esimerkkejä hoopille.
Linja esimerkkejä hoopille.

Laaja käännös hoopilta kohti ohjaajaa / ohjaajasta poispäin (vihreä ja lila)

Kuvassa ohjaajan sijainti voi olla kummalla puolella tahansa. Käytettyyn vihjeeseen vaikuttaa onko käytössä vihjeet kääntymiseen ohjaajan vai koiran näkökulmasta. Osa käyttää suunnan valintaan koiran näkökulmasta suuntavihjeitä ja osa ohjaajan näkökulmasta vihjeitä valita suunta ohjaajan puolelle tai ohjaajasta poispäin.

Käytettyjä suuntavihjeitä koiran näkökulmasta olivat

oi / vas

oikea / vasen

oik / vas

oikee-oikee / vas-vas

right / left

myötä / vasta + este


Ohjaajan puolelle kääntymiseen käytettiin seuraavia

tässä / täs / tästäs

in

siksik

kää-kää / käänny

kom kom

hiit-hiit

sik-sik

zipzip / zip

kii

läpi

sii-sii

koiran nimi + kehon kääntäminen


Ohjaajasta poispäin kääntymiseen käytettiin seuraavia

hus hus / hus

out / out-out

vekvek / veks / veks-veks / weck

pois / pooois / pois + suunta

PUTKI

Putki suoraan (valkoinen)

eteen + putkeen / putki

putki + linjavihje

putki / putkeen / put-put

läpi

mene

tuntun

go-go

Laaja käännös putkelta kohti ohjaajaa / ohjaajasta poispäin (vihreä ja lila)

Monella vastaajista laajoihin käännöksiin putkelta oli käytössä samat vihjeet kuin hoopille vastaavassa tilanteessa eli joko koiran näkökulmasta tai ohjaajan näkökulmasta suuntavihjeet.

Käytettyjä suuntavihjeitä koiran näkökulmasta olivat

oi / vas

oikea / vasen

oik / vas

putki + oik tai vas / put-oikee / put-vasen

läpi+suuntavihje

myötä / vasta + este


Ohjaajan puolelle kääntymiseen käytettiin seuraavia

tässä

in

siksik

kää-kää

läpi-käänny

sik-sik

zipzip / zip-läpi

kii / kii-kii

läpi

sii-sii

jarru


Ohjaajasta poispäin kääntymiseen käytettiin seuraavia

out

aus-aus

pois-pois

veks-läpi

putkeen+hus

out / out-out

veks / weck / putki-veks

pois / pooois / putki+pois

TYNNYRI JA VERÄJÄ

Suurimmalla osalla vastaajista vihjeet tynnyrille ja veräjälle olivat samat. Tämän vuoksi nämä on yhdistetty saman otsikon alle.

Tynnyrin tai veräjän ohittaminen takaa (valkoinen)

out

mene

kierrä

laaja / laaaja

aalaa

mene kierrä / takaa mene-mene

kierrä / kie-eteen

go-go

takaa

kaa

väistä

Tynnyrin tai veräjän tiukka käännös (vihreä)

Osa vastaajista käyttää suuntavihjeitä koiran näkökulmasta ilmaisemaan kummalta puolelta este kierretään ja osalla käytössä vihjeet ohjaajan näkökulmasta.

rrrrrum rum / rum rum

kierrä/takaa riippuen puolesta

out/out / kierrä tilanteesta riippuen

takaa

kierrä / kie /kie-kie

kirrraa

siksik / siksiksik

wrap

runt

tiu-tiu

Käytettyjä suuntavihjeitä

säkki / kassi kiertosuunnasta riippuen

kierrä + suunta (oik / vas, vas-vas / oikee-oikee)

oikea-vasen

koiran nimi + oik / vas

Tynnyrin tai veräjän suorittaminen ohjaajan puolelta

lapa-ausaus

käsi

pois

täs-täs-täs

tässä mene

in / in-in

tiukka = kiskis / laaja = lapa

pois-laalaa/kierrä

vek-vek / veks-veks

kii

kaam

käänny

tuutuu


Muita mainittuja vihjeitä

Huut-huut = linjaa kauemmas ohjaajasta, ota etäisyyttä

Koiran nimi = tule lähemmäs ohjaajaa, pysy linjalla

Ota = palkkavihje

Mene / mene vain = yleisvihje ottaa kaikki esteet linjalla (+hyvin menee, jatka vain)

Go go go = suoraan eteen


Koosteen laatija on agility- ja hoopersvalmentaja sekä Suomen Agilityliiton liittokouluttaja Tiina Wikström. Kooste perustuu helmikuussa 2023 laadittuun kyselyyn hoopersissa käytetyistä vihjeistä.

Seuraa minua Instagramissa ja Facebookissa