Mikä metodi puomin alastulokontaktille?

17.11.2022

Millaisia suoritustapoja puomin alastulokontaktilla on? Millaisia onnistumisia puomimatkalta on saatu ja mitkä asiat on koettu haasteelliseksi? Mitä terveisiä puomimatkan alkutaipaleella oleville lähetettiin? Laatimaani puomikyselyyn vastasi yhteensä 104 henkilöä ja tässä kirjoituksessa pääset tutustumaan koosteeseen vastauksista. Kyselyä jaettiin TWA Coachingin some-kanavissa ja muutamissa Facebook-ryhmissä.

Suoritustavat puomin alastulokontaktilla

Kyselyyn vastanneista 55,8% oli valinnut alastulokontaktin suoritustavaksi juoksukontaktin. Pysäytyskontaktin (2-on-2-off) oli valinnut 41,3% vastanneista. Puomilla oli suoritustavaksi ilmoitettu myös 4-on pysäytyskontakti (1 vastaaja) eli kaikki tassut kontaktipinnalla sekä hidastuskontakti (2 vastaajaa).

Suurin osa vastaajista olin valinnut suoritustavaksi juoksukontaktin.
Suurin osa vastaajista olin valinnut suoritustavaksi juoksukontaktin.

Suoritustavan valinnan helppous ja valintaan vaikuttavat tekijät

Suurin osa vastaajista koki suoritustavan valinnan helpoksi (70,2%). Haastavaksi valinnan koki 27,9%. Muutama vastaajista ei osannut sanoa oliko valinta helppoa.

Puomin alastulokontaktin suoritustavan valinta oli suurimmalle osalle helppoa.
Puomin alastulokontaktin suoritustavan valinta oli suurimmalle osalle helppoa.

Suoritustavan valintaan vaikuttivat suurimmalla osalla kilpailulliset tavoitteet ja valitun suoritustavan nopeus. Lisäksi itsensä ja koiransa tunteminen olivat keskeisiä suoritustavan valintaan vaikuttavia tekijöitä. Käytössä olevat resurssit (aika, tila ja välineet) vaikuttivat myös monella valintaan. Useampi mainitsi motiiviksi valittuun suoritustapaan halun oppia ja kehittyä ohjaajana (ja myös valmentajana). Yhtenä vaikuttavana tekijänä mainittiin suoritustavan turvallisuus. Muutamat olivat valinneet tavan sen perusteella, mitä muut ovat tehneet. Muutamia mainintoja tuli myös koiran kokoon, kriteerin selkeyteen, aiempiin kokemuksiin ja oman valmentajan suositukseen liittyen.

Suoritustavan valintaan vaikuttivat erityisesti kilpailulliset tavoitteet, suoritustavan nopeus, itsensä ja koiransa tunteminen sekä käytössä olevat resurssit.
Suoritustavan valintaan vaikuttivat erityisesti kilpailulliset tavoitteet, suoritustavan nopeus, itsensä ja koiransa tunteminen sekä käytössä olevat resurssit.

Keneltä ja mistä apua harjoitteluun?

Eniten apua puomin alastulokontaktin harjoitteluun oltiin saatu omalta valmentajalta. Toiseksi eniten apuna oli mainittu treeni-/seurakaveri. Kolmanneksi eniten oli ostettu erillisiä kursseja, valmennuksia tai yksittäisiä valmennuskertoja. Itsenäisiä treenaajia oli vastaajissa 29 kpl. Erikseen mainittiin avuksi tiedonhaku netistä, videoilta ja dvd:ltä. Kysymyksessä oli mahdollista valita yksi tai useampi vaihtoehto. Muutama mainitsi käyttäneensä kaikkia apuja.

Apua puomimatkalle on saatu pääasiassa omalta valmentajalta, treenikavereilta ja erillisiltä kursseilta tai yksittäisiltä valmennuskerroilta. Moni on treenannut myös itsenäisesti.
Apua puomimatkalle on saatu pääasiassa omalta valmentajalta, treenikavereilta ja erillisiltä kursseilta tai yksittäisiltä valmennuskerroilta. Moni on treenannut myös itsenäisesti.

Onnistumiset ja positiiviset yllätykset harjoittelun aikana

Pysäytyskontakti: Pysäytyskontaktin osalta tehtävän nopea oppiminen oli ehdottomasti useimmin mainittu positiivinen yllätys. Lisäksi harjoittelu koettiin helpoksi, koska kriteeri on kaikille selkeä ja koska taitoa voi harjoitella missä tahansa. Pysäytyskontaktin harjoittelu oli myös koettu kivaksi ja tehtävä koiralle mukavaksi tempuksi.

Juoksukontakti: Juoksukontaktin osalta onnistumisia ja positiivisia kokemuksia oli laajemmin eri osa-alueista. Eniten iloa ja onnistumisia koettiin koiran oppimisesta ja miten nopeasti koira oppi tehtävän idean erityisesti sen jälkeen kun koiralle soveltuva metodi löytyi. Osa koki juoksarin opettamisen nopeana ja yksinkertaisena. Lisäksi nostettiin esille koiran into juoksarin treenaamista kohtaan ja vaikutukset myös muilla esteillä estefokukseen ja liikehäiriön sietoon. Muutamat mainitsivat prosessin helpommaksi seuraavalla koiralla, jolloin prosessi oli jo tuttu.

Onnistumisia ja positiivisia yllätyksiä puomimatkan varrella sekä juoksu- että pysäytyskontaktin osalta oli paljon.
Onnistumisia ja positiivisia yllätyksiä puomimatkan varrella sekä juoksu- että pysäytyskontaktin osalta oli paljon.

Haasteet harjoittelussa

Haasteita harjoittelussa koettiin molemmissa tavoissa erityisesti kriteerin säilyttämisen, koiran fysiikan, käytössä olevien resurssien ja apuvälineiden häivyttämisen osalta. Lisäksi koiran riittävä itsevarmuus ja fokus eteen / seuraavalle esteelle koettiin haasteena. Myös ohjaajan maltti ja harjoittelun progression ymmärrys eli missä vaiheessa tehtävää voidaan vaikeuttaa ja mikä on seuraava askel koettiin haasteina.

"Kriteereissä pysyminen... Huomaa, että sitten kun koira ns jo osaa, alkaa itse lipsumaan siitä mitä koiralta vaatii."

"Koko kontaktit. Vihaan niitä ja olen viittä vaille valmis tekemään koirastani hypäri-koiran."

"Alkuun kun oma ymmärrys asiasta oli vähäisempää, lähdin etenemään liian nopeasti treeneissä ja kävi ilmi, ettei koira ymmärrä täysin kriteeriä. Jouduttiin ottamaan askeleita taaksepäin."

"Kun vauhti ja itsevarmuus kasvoi, puomin osumat alkoi elämään."

Vinkkejä puomimatkaa suunnitteleville tai puomimatkan alussa oleville

Vinkkejä annettiin yhteensä 72 henkilön toimesta. Ohessa lyhyt kooste vinkeistä puomimatkan alkutaipaleelle tai sen suunnitteluun:

  • Tunne koirasi ja itsesi - mikä tapa sopii just teille

  • Tee pohjatyöt huolella - se palkitsee tulevaisuudessa

  • Pyydä apua - älä jää yksin ongelmien kanssa

  • Keskity omaan ja koirasi tekemiseen - unohda muiden tekemiset

  • Muista ilo ja onnistumiset

  • Jätä kiire kotiin ja ota maltti mukaan

  • Tallenna omaa tekemistä - seuraa etenemistä

  • Laatu on tärkeämpi kuin määrä - määrällä ei voi ikinä korvata laatua

Ihan huikea määrä terveisiä puomimatkan alkutaipaleelle. Tässä niistä muutamia.
Ihan huikea määrä terveisiä puomimatkan alkutaipaleelle. Tässä niistä muutamia.

Muita kommentteja

Kyselyn lopuksi annettiin vielä 50 lisäkommenttia aiheeseen liittyen. Kommentit koskivat muun muassa oman matkan kuvailua, käytettyjä apuvälineitä ja mahdollisia suoritustavan vaihtoja. Lisäksi korostui ohjaajan oman osaamisen kehittyminen opettamisessa mitä enemmän koiria / projekteja kontakteihin liittyen on ollut. Moni kertoi matkan olleen paikoitellen haastava, mutta tällä hetkellä sen kovan työn hedelmistä nautitaan onnistuneiden kontaktisuoritusten myötä.

"Ihan parasta opetella omaa koiraa puomia kouluttaessa! Siinä oppii tosi paljon miten kyseinen koira toimii, palkkautuu ja ajattelee."

"Se on ollut pitkä, hidas ja kärsivällisyyttä vaativaa, mutta sitten kun tulokset rupesi näkymään niin tuntui huikealta, että olen onnistunut opettamaan koiralleni tätä! Ja matka jatkuu!"

"Ei se määränpää, vaan se matka. Nauti hetkistä, anna aikaa, kuuntele koiraa, seuraa kropan mukana pysymistä. Älä vaadi sellaista mihin kroppa ei riitä, harva nuori koira on valmis vielä 1,5v iässä siihen mitä juoksari vaatii."


Koosteen laatija on agilityvalmentaja Tiina Wikström. Kooste on laadittu kyselyn vastausten perusteella. Kiitos tuhannesti kaikille aikaansa kyselyyn vastaamiseen käyttäneille! ❤️