Mentoroinnista apua omalle valmentajan polulle

14.09.2022
Mentorointi toimii hyvin valmentajan kehityksen tukena.
Mentorointi toimii hyvin valmentajan kehityksen tukena.

Kaipaatko tukea valmentajana? Pohditko omaa kehittymistä? Haluaisitko kenties siirtyä yrittäjäksi? Tarvitsetko apua omien vahvuuksien löytämiseen?

Mentorointi on yhteistyösuhde, joka perustuu mentorin ja aktorin (mentoroitava) vuorovaikutussuhteeseen. Mentoroinnin tavoitteena on tukea aktorin ammatillista kasvua sekä edistää osaamista ja oppimista. Jokainen mentorointisuhde on erilainen, koska mentorointia ohjaa aktorin mielenkiinnonkohteet, kysymykset ja tavoitteet. Mentorointisuhde perustuu luottamukseen, avoimuuteen ja sitoutumiseen.

Vaikka mentoroinnin tavoitteena on aktorin kehittyminen, mentorina oppii itsekin ihan valtavasti. Keskustelut inspiroivat ja antavat näkökulmia myös omaan toimintaan. Mentorointiprosessia voisi kutsua poluksi tai matkaksi ja kuten muussakin tekemisessä matkasta kannattaa nauttia sen joka vaiheessa, koska se sisältää lähes aina paljon oivalluksia.

Miten mentorointisuhde rakentuu?

Mentorointisuhde aloitetaan tutustumisella, joka luo pohjan yhteistyölle. Tutustumiseen on hyvä varata riittävästi aikaa. Alkuvaiheessa kirkastetaan myös tavoitteet sekä sovitaan yhteiset pelisäännöt. Mentorointisuhteen puolessavälissä päivitetään usein tavoitteita, tehdään tarvittavia muutoksia ja siirretään oivallukset toiminnaksi. Suhteen päätösvaiheessa arvioidaan tekemistä ja tehdään opittu näkyväksi, minkä lisäksi sovitaan mahdollisesta yhteydenpidosta jatkossa.

Jokainen mentorointisuhde on erilainen, joten se muotoutuu matkan varrella. Molemminpuolinen palaute koko prosessin kuluessa on tärkeää, jotta toimintaa voidaan tarvittaessa muuttaa.

Millainen mentori olen?

Valmentajamentorina oma lähtökohtani on valmennuksellinen eli tuen vahvasti aktorin omaa oppimisprosessia ja pyrin löytämään keinoja omien valintojen löytämiseen ja tavoitteiden asettamiseen. Tarvittaessa voin jakaa myös oppimaani opastamisen ja tukemisen muodossa. Mentoroinnin näkökulma voi vaihdella eri aktorien välillä riippuen kunkin tarpeista ja uran vaiheesta.

Haluan toimia mentorina, koska haluan auttaa agility- ja hoopersvalmentajia löytämään omia vahvuuksiaan ja kehittymään. Minusta on upeaa tutustua erilaisiin ihmisiin ja inspiroidun kohtaamisista ja siitä innosta, mitä valmentajilla on omaa tekemistä kohtaan. Usein kuitenkin erilaiset pelot esimerkiksi oman osaamisen tasosta tai riittämättömyyden tunne, saattavat estää omaa kehitystä valmentajana. Nämä saattavat peittää sen ilon ja innon, mitä valmentajilla on maailman siisteintä työtä kohtaan toimi sitten oman toimen ohella tai päätoimisesti.

Kenelle mentorointi sopii?

Ihan kaikille! Uskon vahvasti, että ihan kaikki hyötyvät mentoroinnista, jos omaa avoimen mielen ja sitoutuu prosessiin. Tarjoamani mentorointi on suunnattu agility- ja hoopersvalmentajille, jotka esimerkiksi

  • haluavat kehittyä valmentajina,
  • pohtivat valmentamisen aloittamista,
  • pohtivat toiminnan laajentamista,
  • haluavat lisätä omaa hyvinvointia,
  • ovat kohdanneet jonkun haastavan tilanteen ja
  • haluavat selkeyttää omaa valmentajaidentiteettiään.

Tarjoan ensisijaisesti yksilömentorointia, jossa tapaamme pääasiallisesti sovittuina aikoina etäyhteyksin. 

Lue lisää mentoroinnista.

Ryhmämentoroinnit seuroille

Ryhmämuotoinen mentorointi toteutetaan pienryhmissä, joissa määritellään myös ryhmän yhteiset tavoitteet toiminnalle. Jokainen yksilö määrittelee omansa henkilökohtaiset tavoitteet ja sitoutuu myös ryhmän yhteisiin tavoitteisiin. Ryhmämuotoinen mentoroinnissa suositeltu ryhmäkoko on 4-6 osallistujaa. Lue lisää tästä.

**********

Haluaisitko itse mentoriksi? Tutustu Suomen Valmentajien mentorikoulutukseen. Voin myös kertoa kokemuksiani koulutuksesta, mikäli harkitset siihen osallistumista.