Hoopers-sääntöjen vaikutus harjoitteluun

05.10.2022
Esimerkki hoopersradasta. Rata laadittu Smarter Agility ohjelmalla.
Esimerkki hoopersradasta. Rata laadittu Smarter Agility ohjelmalla.

Hoopers lajina on saamassa virallisen aseman 1.1.2023 alkaen. Lajin säännöt on hyväksytty ja tässä blogikirjoituksessa käyn läpi harjoittelun kannalta oleellisimpia poimintoja säännöistä. Lopusta voit napata kuvan koosteesta itselle talteen. Pääset tutustumaan sääntöihin ja niiden eri osiin kokonaisuudessaan Suomen Agilityliiton sivuilta. KIlpailuissa luokkia tulee olemaan agilityn tavoin 1-3, joista ensimmäinen on alin ja kolmas ylin luokka.

Miksi kaikkien harrastajien tulisi tietää jotain hoopers-säännöistä?

Säännöt ohjaavat lajin kehitystä ja sitä kautta ovat myös olennainen osa harjoittelua. Vaikka nyt voisi tuntua siltä, että kilpaileminen ei ole itseä varten, tilanne voi muuttua tulevaisuudessa ja kuten tiedämme jo opittujen taitojen muokkaaminen on paljon vaikeampaa kuin uuden oppiminen. Tämän vuoksi kannustan aloittamaan harjoittelun heti alusta opettamalla koiralle taitoja ja vahvistamaan itsenäisyyttä ja irtoamista. Näitä taitoja voidaan opettaa kaikille koirille oli rotu mikä tahansa.

Kaikkien ei tarvitse kilpailla tai osata säännöistä kaikkia nippelitietoja, mutta osa asioista on hyvä tietää, jotta osaa suhteuttaa oman harjoittelun niihin. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi estevälit, irtoaminen, esteiden suorittaminen (millaiset linjat ovat sallittuja ja turvallisia) ja paikallaolo, jotta ohjaaja pääsee ohjausalueelle.

Mikään ei kuitenkaan myöskään estä harjoittelua vaikkapa koiran kanssa yhdessä liikkuen kunhan harjoittelu on turvallista. Uskallan kuitenkin sanoa, että suurin osa koirista nauttii hoopersista ja oppii toimimaan itsenäisesti, jos siihen annetaan mahdollisuus ja siitä tehdään koiralle palkitsevaa.

Esimerkki radasta, jossa ei ole suunnan muutosta. Radan laatimiseen käytetty Smarter Agility ohjelmaa.
Esimerkki radasta, jossa ei ole suunnan muutosta. Radan laatimiseen käytetty Smarter Agility ohjelmaa.

Hooperskenttä ja radan suunnittelu

Kilpailuissa hooperskentän koko tulee olla kilpailuissa vähintään 600 neliötä niin, että kapeamman sivun leveys on vähintään 15 metriä. Harjoitteluun käy hyvin pienempikin tila. Vähäisemmällä määrällä esteitä saadaan pieneenkin tilaan sopivia harjoituksia eli kaikkia mahdollisia esteitä ei tarvitse käyttää kaikissa harjoittelussa.

Peräkkäisten esteiden minimietäisyys toisistaan on vähintään viisi metriä kaikissa luokissa suorana linjana mitattuna edeltävältä esteeltä. Alimmassa luokassa maksimietäisyys peräkkäisillä esteillä on kahdeksan metriä ja ylimmässä luokassa 12 metriä. Kilpailussa radalla estemäärä on alimmassa luokassa 10-16 estettä ja ylimmässä maksimissaan 24 estettä.

Hoopersissa radan tulee olla sujuva eikä siinä saa olla tiukkoja käännöksiä. Kilpailussa radalla tulee olla alimmassa luokassa vähintään yksi suunnan muutos ja ylemmissä luokissa vähintään kaksi. Suunnan muutoksella tarkoitetaan ohjauspuolen vaihtumista.

Hoopersradalla ei saa olla tiukkoja käännöksiä, joten hoopille ja putkelle tulee lähestyä ja poistua joko suoraan tai loivalla käännöksellä. Sama pätee poistumisiin. Kuvan esimerkit tynnyrille ja veräjälle ovat tiukkoja käännöksiä, jotka eivät ole tulkintani mukaan sallittuja. Kuva laadittu Smarter Agility ohjelmalla.
Hoopersradalla ei saa olla tiukkoja käännöksiä, joten hoopille ja putkelle tulee lähestyä ja poistua joko suoraan tai loivalla käännöksellä. Sama pätee poistumisiin. Kuvan esimerkit tynnyrille ja veräjälle ovat tiukkoja käännöksiä, jotka eivät ole tulkintani mukaan sallittuja. Kuva laadittu Smarter Agility ohjelmalla.

Koiran ohjaaminen ohjausalueelta

Säännöissä ohjausalue on suurimmillaan alimmassa luokassa (4x4m) ja pienimmillään ylemmässä luokassa (2x2m). Ohjausalue mahdollistaa ohjaajan liikkumisen, joten ihan paikallaan ei ole pakko seisoa, jos ei halua. Kilpailuissa koiran suoritus on hylätty, jos se lähtee liikkeelle ennen kuin ohjaaja on päässyt ohjausalueelle. Tämä tarkoittaa sitä, että koiralle on hyvä opettaa paikallaolo ja mahdollisesti myös katseen suuntaaminen ohjaajasta kohti ensimmäistä estettä, jos ohjaajan sijainti on esimerkiksi koiraan nähden sivussa.

Ohjausalue voi olla neliön tai ympyrän muotoinen. Sen koko vaihtelee eri luokissa. Kuvan laatimisessa käytetty Smarter Agility ohjelmaa.
Ohjausalue voi olla neliön tai ympyrän muotoinen. Sen koko vaihtelee eri luokissa. Kuvan laatimisessa käytetty Smarter Agility ohjelmaa.

Mitä virheitä on olemassa?

Mikäli koira ohittaa suoritusvuorossa olevan esteen, kirjataan siitä suoritusvirhe. Jos koira ohittaa yli kaksi estettä on suoritus hylätty. Koira voi siis ohittaa radalla vaikka viisi estettä kunhan ne eivät ole peräkkäisiä - toki saaden kaikista suoritusvirheen. Monelle on tyypillistä keskeyttää harjoittelu heti ensimmäiseen "virheeseen", joten pohdi harjoitellessa sitä, mitä harjoittelet ja mitä haluat vahvistaa. Rataharjoittelussa, jos tavoitteena on tehdä ehjä suoritus, kannattaa ehdottomasti opetella jatkamaan keskeyttämisen sijaan ja vahvistaa koiralle ajatusta itsenäisestä etenemisestä linjalla.

Muita koiran suoritusvirheitä ovat pysähtyminen esteen edessä, kääntyminen pois esteeltä, palaaminen ohjaajan luokse, koiran lähettäminen uudestaan suorituslinjalle ja koiran pysähtyminen esteelle. Esteisiin liittyviä suoritusvirheitä ovat myös esteen väärinpäin suorittaminen, esteen päälle hyppääminen ja esteen kaataminen. Tarkemmat esteisiin liittyvät ohjeet löydät sääntöjen osista B.0 Yleinen laji- ja kilpailuohje ja B.1 Kilpailukehä ja esteet.

Ohjaajan virheitä ovat kulkeminen lähtö- ja maalilinjan välistä, koiraan tai esteeseen koskeminen (etu tarkoituksessa) ja ohjausalueelta poistuminen suorituksen aikana. Jälkimmäinen koskee alinta luokkaa.

Suoritusvirhe on esteen ohittaminen. Mikäli koira ohittaa yli kaksi estettä, suoritus on hylätty. Kahdessa ensimmäisessä kuvassa koira ohittaa kaksi estettä ja viimeisessä kolme, jolloin suoritus on hylätty. Kuva laadittu Smarter Agility ohjelmalla.
Suoritusvirhe on esteen ohittaminen. Mikäli koira ohittaa yli kaksi estettä, suoritus on hylätty. Kahdessa ensimmäisessä kuvassa koira ohittaa kaksi estettä ja viimeisessä kolme, jolloin suoritus on hylätty. Kuva laadittu Smarter Agility ohjelmalla.

Millä perusteella suoritus voidaan hylätä?

Kilpailuissa käytetään samoja yleisiä hylkäysperusteita kuin kaikissa SAGI:n alaisissa lajeissa. Tällaisia ovat esimerkiksi koiran aggressiivinen käytös, huono yleinen kunto, ohjaajan toimiminen vastoin ohjeistusta tai viivyttely ennen kilpailusuorituksen aloittamista. Lue lisää yleisistä hylkäysperusteista kilpailusäännöstä B0

Lajikohtaisia kilpailusuorituksen hylkääntymiseen johtavia asioita ovat useamman kuin kahden peräkkäisen esteen ohittaminen, suoritusvuorossa olevan esteen rikkominen tai kaataminen koiran toimesta, ohjaajan poistuminen ohjausalueelta 2- ja 3-luokassa ennen kuin koira on suorittanut viimeisen esteen ja lähtölinjan ylittäminen ennen kuin ohjaaja on ohjausalueella.

Huomaathan, että alimmassa luokassa ohjaajan poistuessa ohjausalueelta annetaan poistumisesta kerran virhe, mutta ei hylkäystä.

Muistilista

Tallenna tämä muistilista itsellesi ja löydät oleellisimmat asiat nopeasti yhdellä vilkaisulla.

Nappaa tästä talteen muistilista eri luokkien eroista.
Nappaa tästä talteen muistilista eri luokkien eroista.

Kirjoittaja on agility- ja hoopersvalmentaja. Jos haluat tietää lisää hoopersista. Käy kurkkaamassa aikaisemmat blogipostaukset Mikä laji se hoopers on? ja Hoopers lajina. Pääset tutustumaan tarkemmin säännöstöihin Agilityliiton sivuilta. Kuuntele myös tallenne 3.10.2022 pidetystä sääntöluennosta.