Hoopers-sääntöjen vaikutus harjoitteluun

12.02.2024

Tässä kirjoituksessa kerron miten hoopers-säännöt vaikuttavat harjoitteluun eli mitä jokaisen hoopersharrastajan tulisi tietää lajin säännöistä. Hoopers on lajina saanut virallisen aseman vuoden 2023 alussa ja kilpailutoiminta on alkamassa vuonna 2025. Vaikka sinulla ei olisi tavoitteena kilpaileminen, lajin säännöt ohjaavat lajin kehitystä ja sen harjoittelua. Kirjoituksessa ei pureta sääntöjä kokonaisuudessan ja kannustankin tarvittaessa tutustumaan koko säännöstöön Agilityliiton sivuilla.

Lue myös tämä: Hoopersin tasoluokat Euroopassa


Jos tarvitset ideoita harjoitusten suunnitteluun, olen laatinut sinulle HOOPERSTREENIT - 80 treeni-ideaa + 50 bonusharjoitusta 1-6 esteelle -harjoituskirjan. Pääset tutustumaan siihen lisää 🔗 verkkokaupan puolella.

Mitä kaikkien harrastajien tulisi tietää hoopers-säännöistä?

Säännöt ohjaavat lajin kehitystä ja sitä kautta ohjaavat myös lajin harjoittelua ja lajissa vaadittavia taitoja. Vaikka nyt tuntuisi siltä, että kilpaileminen ei ole itseä varten, tilanne voi muuttua tulevaisuudessa. Mikäli aloitat harrastamisen tekemällä vähän sinne päin, on yleensä jo opittujen asioiden muokkaaminen paljon haastavampaa kuin uuden oppiminen. Tämä pätee sekä koiraan, että ohjaajaan. Tämän vuoksi kannustan aloittamaan harjoittelun heti alusta opettamalla koiralle lajin edellyttämiä taitoja sekä vahvistamaan itsenäisyyttä ja irtoamista. Näitä taitoja voidaan opettaa kaikille koirille oli rotu mikä tahansa.

Kaikkien ei luonnollisesti tarvitse kilpailla tai osata säännöistä kaikkia nippelitietoja, mutta osa asioista on hyvä tietää, jotta osaa suhteuttaa omaa harjoittelua niihin. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi estevälit, irtoaminen, esteiden suorittaminen (millaiset linjat ovat sallittuja ja turvallisia) sekä lähtökäytös, jotta ohjaaja pääsee ohjausalueelle.

Mikään ei kuitenkaan myöskään estä harjoittelua vaikkapa koiran kanssa yhdessä liikkuen kunhan harjoittelu on turvallista. Uskallan kuitenkin sanoa, että suurin osa koirista nauttii hoopersista ja oppii toimimaan itsenäisesti, jos siihen annetaan mahdollisuus ja siitä tehdään koiralle kannattavaa käyttämällä koiralle mielekkäitä palkkioita ja vahvistamalla tehtäviä riittävästi.

Hooperskenttä ja harjoituksen suunnittelu

Kilpailuissa hooperskentän koko tulee olla vähintään 600 neliötä niin, että kapeamman sivun leveys on vähintään 15 metriä. Harjoitteluun käy hyvin pienempikin tila. Vähäisemmällä määrällä esteitä saadaan pieneenkin tilaan sopivia harjoituksia eli kaikkia mahdollisia esteitä ei tarvitse käyttää kaikissa harjoittelussa.

Peräkkäisten esteiden minimietäisyys toisistaan on vähintään viisi metriä kaikissa luokissa suorana linjana mitattuna edeltävältä esteeltä. Alimmassa luokassa maksimietäisyys peräkkäisillä esteillä on kahdeksan metriä ja ylimmässä luokassa 12 metriä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esteiden välisen etäisyyden tulisi olla harjoituksissa vähintään viisi metriä ja enintään 12 metriä. Kilpailussa radalla estemäärä on alimmassa luokassa 10-16 estettä ja ylimmässä maksimissaan 24 estettä. 

Hoopersissa radan tulee olla sujuva eikä siinä saa olla tiukkoja käännöksiä. Kilpailussa radalla tulee olla alimmassa luokassa vähintään yksi suunnan muutos ja ylemmissä luokissa vähintään kaksi. Suunnan muutoksella tarkoitetaan ohjauspuolen vaihtumista eli jos ensin koira on ollut sinun oikealla puolella, suunnan muutoksen jälkeen se jatkaa vasemmalla puolella.

Hoopersradalla ei saa olla tiukkoja käännöksiä, joten hoopille ja putkelle tulee lähestyä ja poistua joko suoraan tai loivalla käännöksellä. Sama pätee poistumisiin. Kuvan esimerkit tynnyrille ja veräjälle ovat tiukkoja käännöksiä, jotka eivät ole tulkintani mukaan sallittuja. Kuva laadittu Smarter Agility ohjelmalla.
Hoopersradalla ei saa olla tiukkoja käännöksiä, joten hoopille ja putkelle tulee lähestyä ja poistua joko suoraan tai loivalla käännöksellä. Sama pätee poistumisiin. Kuvan esimerkit tynnyrille ja veräjälle ovat tiukkoja käännöksiä, jotka eivät ole tulkintani mukaan sallittuja. Kuva laadittu Smarter Agility ohjelmalla.

Koiran ohjaaminen ohjausalueelta

Säännöissä ohjausalue on suurimmillaan alimmassa luokassa (4x4m) ja pienimmillään ylemmässä luokassa (2x2m). Ohjausalue mahdollistaa ohjaajan liikkumisen sen sisällä, joten ihan paikallaan ei ole pakko seisoa, jos ei halua. Kilpailuissa koiran suoritus on hylätty, jos se lähtee liikkeelle ennen kuin ohjaaja on päässyt ohjausalueelle. Tämä tarkoittaa sitä, että koiralle on hyvä opettaa lähtökäytös ja mahdollisesti myös katseen suuntaaminen ohjaajasta kohti ensimmäistä estettä, jos ohjaajan sijainti on esimerkiksi koiraan nähden sivussa.

Lue lisää: Pitääkö hooperstreeneissä aina käyttää ohjausaluetta?

Suomessa ohjausalue voi olla neliön tai ympyrän muotoinen. Sen koko vaihtelee eri luokissa. Kuvan laatimisessa käytetty Smarter Agility ohjelmaa.
Suomessa ohjausalue voi olla neliön tai ympyrän muotoinen. Sen koko vaihtelee eri luokissa. Kuvan laatimisessa käytetty Smarter Agility ohjelmaa.

Mitä virheitä on olemassa?

Mikäli koira ohittaa suoritusvuorossa olevan esteen, kirjataan siitä suoritusvirhe. Jos koira ohittaa yli kaksi estettä on suoritus hylätty. Koira voi siis ohittaa radalla vaikka viisi estettä kunhan ne eivät ole peräkkäisiä - toki saaden kaikista suoritusvirheen. Monelle on tyypillistä keskeyttää harjoittelu heti ensimmäiseen "virheeseen", joten pohdi harjoitellessa sitä, mitä harjoittelet ja mitä haluat vahvistaa. Mikäli tavoitteena on vahvistaa koiran irtoamista ja radan tekemistä, kannattaa ehdottomasti opetella jatkamaan keskeyttämisen sijaan ja vahvistaa koiralle ajatusta itsenäisestä etenemisestä linjalla.

Muita koiran suoritusvirheitä ovat pysähtyminen esteen edessä, kääntyminen pois esteeltä, palaaminen ohjaajan luokse, koiran lähettäminen uudestaan suorituslinjalle ja koiran pysähtyminen esteelle. Esteisiin liittyviä suoritusvirheitä ovat myös esteen väärinpäin suorittaminen, esteen päälle hyppääminen ja esteen kaataminen. Tarkemmat esteisiin liittyvät ohjeet löydät sääntöjen osista B.0 Yleinen laji- ja kilpailuohje ja B.1 Kilpailukehä ja esteet.

Ohjaajan virheitä ovat kulkeminen lähtö- ja maalilinjan välistä, koiraan tai esteeseen koskeminen (etu tarkoituksessa) ja ohjausalueelta poistuminen suorituksen aikana. Jälkimmäinen koskee alinta luokkaa. Ylemmissä luokissa ohjausalueelta poistumisesta seuraa hylätty suoritus.

Suoritusvirhe on esteen ohittaminen. Mikäli koira ohittaa yli kaksi estettä, suoritus on hylätty. Kahdessa ensimmäisessä kuvassa koira ohittaa kaksi estettä ja viimeisessä kolme, jolloin suoritus on hylätty. Kuva laadittu Smarter Agility ohjelmalla.
Suoritusvirhe on esteen ohittaminen. Mikäli koira ohittaa yli kaksi estettä, suoritus on hylätty. Kahdessa ensimmäisessä kuvassa koira ohittaa kaksi estettä ja viimeisessä kolme, jolloin suoritus on hylätty. Kuva laadittu Smarter Agility ohjelmalla.

Millä perusteella suoritus voidaan hylätä?

Kilpailuissa käytetään samoja yleisiä hylkäysperusteita kuin kaikissa SAGI:n alaisissa lajimuodoissa. Tällaisia ovat esimerkiksi koiran aggressiivinen käytös, huono yleinen kunto, ohjaajan toimiminen vastoin ohjeistusta tai viivyttely ennen kilpailusuorituksen aloittamista. Lue lisää yleisistä hylkäysperusteista kilpailusäännöstä B0

Lajikohtaisia kilpailusuorituksen hylkääntymiseen johtavia asioita ovat useamman kuin kahden peräkkäisen esteen ohittaminen, suoritusvuorossa olevan esteen rikkominen tai kaataminen koiran toimesta, ohjaajan poistuminen ohjausalueelta (2- ja 3-luokassa ennen kuin koira on suorittanut viimeisen esteen) ja lähtölinjan ylittäminen ennen kuin ohjaaja on ohjausalueen sisäpuolella.

Huomaathan, että alimmassa luokassa ohjaajan poistuessa ohjausalueelta annetaan poistumisesta kerran virhe, mutta ei hylkäystä.

Yhteenveto hoopers-sääntöjen vaikutuksesta harjoitteluun

Hoopers-säännöt ohjaavat harjoittelua seuraavasti:

Edellyttää lähdössä pysymistä ja tarvittaessa sen harjoittelua.

Irtoaminen ja koiran itsenäinen tekemisen vahvistaminen on tärkeää.

Focus eteenpäin ja esteille on edellytys linjalla pysymiselle.

Koiran taitojen vahvistaminen oli ohjaajan sijainti missä tahansa.

Ymmärrys mitä vahvistat eli koiran linjalla pysymistä vai yksittäistä estettä.

Muista esteiden väliset etäisyydet sekä turvalliset lähestymiset ja poistumiset.


Laadin sinulle vielä alla olevan muistilistan eri luokkien välisistä eroista.

Tallenna tämä muistilista itsellesi ja löydät oleellisimmat asiat nopeasti yhdellä vilkaisulla. ⬇️

Nappaa tästä talteen muistilista eri luokkien eroista.
Nappaa tästä talteen muistilista eri luokkien eroista.


⭐️⭐️ Hoopersblogi on muuttanut kesäkuussa 2024 Substack-palveluun, josta löytyy nimellä Happy Hoopers. Voit jatkossa tilata uudet julkaisut suoraan sähköpostiisi, lukea niitä selaimen kautta tai Substackin omasta mobiilisovelluksesta.⭐️⭐️


Kirjoittaja on agility- ja hoopersvalmentaja, psyykkinen valmentaja sekä liittokouluttaja Tiina Wikström. Tutustu lisää Tiinaan tästä. Kirjoitus on alunperin julkaistu lokakuussa 2022 ja sitä on päivitetty helmikuussa 2024.

Pääset tutustumaan tarkemmin säännöstöihin Agilityliiton sivuilta. Kuuntele myös tallenne 3.10.2022 pidetystä sääntöluennosta.


✨ Treeni-ideat hoopersharrastajalle ja -valmentajalle ✨

HOOPERSTREENIT - 80 treeni-ideaa + 50 bonusharjoitusta 1-6 esteelle on harjoituskirja, jonka avulla pääset pohtimaan koirasi taitoja, käyttämiäsi vihjeitä sekä vahvistamaan erityisesti irtoamista.

Tästä 86 sivuisesta harjoituskirjasta löytyy harjoituksia pitkäksi aikaa. Bonusharjoitukset ovat varsinaisiin tehtäviin liittyviä lisäharjoituksia, joita vaihtelemalla saat entistä enemmän vaihtoehtoja omiin treeneihin.

Harjoituskirja on kokonaan digitaalinen eli se toimitetaan sinulle ladattavaksi sähköpostitse oston jälkeen.

➡️ Siirry verkkokauppaan