5 hoopersohjaajan taitoa + BONUS & extraBONUS

27.06.2023

Mitä taitoja hoopersohjaaja tarvitsee? Tässä kirjoituksessa pohditaan ohjaajan roolia ja taitoja hoopersin näkökulmasta. Ohjaajalla tarkoitetaan koiran ohjaajaa eli henkilöä, joka harjoittelee lajia koiran kanssa. 

Hoopersohjaajan rooli

Hoopersissa kuten muissakin lajeissa ohjaajan rooli on suuri. Kilpailunomaisessa suorituksessa ohjaaja ohjaa koiraa ohjausalueelta ja koira liikkuu itsenäisesti suoritettavalla radalla. Tähän pisteeseen päästäkseen ohjaajalla on ollut useita eri rooleja kuten esimerkiksi oppimisen mahdollistaja, motivaation ylläpitäjä ja ratasuorituksissa suunnannäyttäjä. Oppimisen mahdollistaja luo sellaisia ympäristöjä ja oppimistilanteita, joissa koiralla on mahdollisuus oppia. Motivaation ylläpitäjä taas varmistaa, että toiminta on aina koiralle kannattavaa. Suunnannäyttäjän roolissa ohjaaja kertoo koiralle ajoissa mitä tapahtuu seuraavaksi.

Sukelletaan sitten syvemmälle ohjaajan taitoihin..

5 hoopersohjaajan ydintaitoa

#01 Ymmärrys koiran oppimisesta ja oman koiran tunteminen

Koira pystyy suorittamaan radan tehtävät kun sillä on riittävät taidot ja tarpeeksi itseluottamusta. Siihen päästäkseen ohjaajan on pitänyt vahvistaa koiralla halutut käytökset. Tehokkaan taitojen vahvistamisen perusta on ymmärrys koiran oppimisesta eli siitä miten käytöksiä saadaan aikaiseksi ja miten niitä voidaan vahvistaa.

Tämän lisäksi on tärkeää tuntea oman koira ja sen toiminta. Sen avulla voit tunnistaa, mitkä asiat voivat vaatia enemmän harjoittelua sekä tarkastella koiran toimintaa suhteessa annettuihin tehtäviin. Pystyt myös paremmin suunnittelemaan varsinaiset koulutustilanteet koirallesi parhaiten sopiviksi.


#02 Johdonmukaisuus

Johdonmukaisuus liittyy sekä taitojen opettamiseen koiralle että omaan ohjaukseen. Koiralla on mahdollista tehokkaasti oppia erilaisia käytöksiä kunhan pysyt itse johdonmukaisena. Jos suuntavihjeet ovat tänään "sinne" ja "tänne" ja huomenna "luokse" ja "tuonne". On koiralla kovin vaikea ymmärtää mitä siltä halutaan.


#03 Muistaminen

Tämä on tärkeä ja mietit ehkä miksi. Muistaminen liittyy valitsemiisi vihjeisiin ja mahdollisesti käyttämiisi ohjausapuihin sekä siihen, että muistat mitä taitoja ja miten olette harjoitelleet. Viimeisen osalta suosittelen hyödyntämään esimerkiksi treenipäiväkirjaa.

Muistaminen on oleellista myös rataharjoittelun osalta eli muistatko miten rata meni, missä vaiheessa sinun tulee antaa vihjeet ja mitkä ne vihjeet olivat. Tähän voit hyödyntää esimerkiksi mielikuvaharjoittelua.

*Vinkki: ohjaajan taitojen kehittämiseen keskittynyt Voimakko järjestää 9.8. Mielikuvan voima - hoopersohjaajan mielikuvaharjoittelun tehotreenit Ilmoittautuminen tehotreeneihin alkaa 3.7. klo 9.00


#04 Keskittyminen

"Sun pitää olla juuri siinä hetkessä missä olet ja seurata koirasi toimintaa." 

Jos mietit kauppalistaa tai edessä olevaa haastavaa kohtaa tai jo mennyttä virhettä, et ole läsnä. Todennäköisesti sen seurauksena ohjauksesi saattaa olla myöhässä tai puutteellinen. Ohjaajan ollessa kaukana koirasta koiran tarkkailu ja koiran rytmissä toimiminen on tärkeää. Helposti saattaa käydä niin, että ohjaaja edistää eli ajatus on jo pidemmällä kuin koira.


#05 Reaktiokyky?

Kyllä - sitäkin tarvitaan! Miten toimit, jos tilanne muuttuu? Jos koira onkin nopeampi tai sen linja ei olekaan sellainen kuin ajattelit. Miten toimit? Hoopersissa ohjaajalta ei tarvita räjähtäviä lähtöjä, mutta erityisesti nopeasti liikkuvien koirien kanssa tarvitaan reaktiokykyä ja sen perusteella toimintaa.


+ BONUS Koiran näkökulman ymmärtäminen

Tyypillinen yleistys: jos koira voi valita, se kääntyy kohti ohjaajaa. Tämä saattaa johtua siitä, että koirat haluaa ottaa kontaktia ohjaajaan ja liikkuvat lähtökohtaisesti kohti ohjaajaa vaikka eivät ohjaajaa suoraan katsoisi. On hyvä ymmärtää koiran näkökulma, jos kuono osoittaa kohti ohjaajaa, sen perusteella se tekee useimmiten valinnat myös suunnista. Tämän takia eteenfokuksen ja ohjaajasta luopumisen harjoittelu vahvaksi on suurimmalle osalle koirista oleellista.

Tämän lisäksi harjoitusta voi tarkastella koiran näkökulmasta eli mitä se näkee missäkin kohtaa ja miten voisit auttaa koiraa valitsemaan oikeat esteet ja linjat.


++ extraBONUS Lelun heittotaidot

Tämä osaa aina naurattaa - että pitäisi osata heittää lelua. Jos käytät leluja palkkana, opettele heittämään niitä ainakin niin, että ne eivät osuisi koiraan ja että ne menisivät suunnilleen sinne mihin haluaisit. Heittäminen on motorinen taito, jota voi harjoitella. Itse olen ollut todella huono heittäjä - hoopersvalmentajana olen päässyt harjoittelemaan paljon erilaisten lelujen kanssa ja voisin sanoa, että sen seurauksena osaan jo heittää kohtuullisen hyvin.


Kiitos, että luit koko kirjoituksen❤️ Jos tiedät henkilön, joka voisi kirjoituksen sisällöstä hyötyä, jaa blogijulkaisu hänelle. 


Kirjoittaja

Kirjoittaja on agility- ja hoopersvalmentaja sekä Suomen Agilityliiton liittokouluttaja Tiina Wikström. Kirjoitus on kooste Tiinan omista ajatuksista ja kokemuksista hoopersharratajana ja -valmentajana.

Seuraa minua Instagramissa ja Facebookissa . Pyörää ei aina tarvitse keksiä uudestaan

HOOPERSTREENIT - 80 treeni-ideaa + 50 bonusharjoitusta 1-6 esteelle on sähköinen harjoituskirja, josta löydät 130 valmista harjoitusta sekä rajattoman määrän yhdistelymahdollisuuksia. Ohjaajana pääset tunnistamaan koiran olemassa olevia taitoja sekä pohtimaan käyttämiäsi vihjeitä.

Harjoituskirja on kokonaan digitaalinen eli se toimitetaan sinulle ladattavaksi sähköpostitse oston jälkeen.

➡️ Siirry verkkokauppaan