3 tapaa lisätä yksilöllisyyttä agilityvalmennuksessa

27.03.2024

Yksilöllinen valmennus agilityssa |  Valmentajana kohtaat paljon erilaisia koirakoita. Harvalle koirakolle sopii täysin samanlaiset toimintatavat ja menetelmät. Tämä edellyttää valmentajalta kykyä tunnistaa yksilöllisiä tarpeita sekä taitoa muokata harjoituksia yksilöllisesti. Alkutaipaleella olevalle valmentajalle tämä voi tuntua haastavalta ja voisi olla helpompi käyttää jo itse opittuja asioita niiden soveltamisen sijaan.

Tässä blogijulkaisussa syvennytään mitä yksilöllisyys on, miten sen huomiointi vaikuttaa sekä miten voit lisätä yksilöllisyyttä omassa agilityvalmennuksessa kolmella eri tavalla. 

Tutustu kaikkiin Valmentajan blogijulkaisuihin.

Mitä yksilöllisyys on?

"Urheilijakeskeisessä toiminnassa keskiössä on ihminen ja hänen voimavaransa. Valmennuksen tavoitteena on, että urheilija oppii tunnistamaan omat voimavaransa, sekä oppii kehittämään ja käyttämään voimavarojaan. Urheilija on itse aktiivinen ajattelija ja tekijä. Jokaisen lähtökohdat, aikaisemmat oppimiskokemukset sekä niihin liitetyt tunteet poikkeavat muiden vastaavista. Jokainen meistä käsittelee vastaan tulevat asiat ja tapahtumat aikaisempien omien kokemustensa valossa. Tämän seurauksena näkemykset ja kokemukset samasta asiasta voivat poiketa huomattavasti toisistaan." Erkka Westerlund

Urheilukontekstissa puhutaan usein urheilijakeskeisyydestä eli siitä, että valmennus lähtee yksilöstä sekä hänen resursseistaan ja voimavaroistaan. Valmentajalla on oma valmennusfilosofiansa, joka ohjaa hänen toimintaa, mutta sitä sovelletaan yksilön tarpeiden mukaisesti. 

Agilityssa kuvaan astuu ohjaajan lisäksi koira, jolla on omat uniikit tarpeet ja ominaisuudet. Koirakon yksilöllisyydesta puhuttaessa on huomioida ohjaajan ja koiran välinen yhteistyö sekä ohjaajan ymmärrys oman koiran toiminnasta ja oppimisesta. 

Tiivistettynä agilityvalmennuksessa, joka toteutuu ryhmämuotoisena 2-4 kertaa kuukaudessa, yksilön huomiointia voisi pohtia ainakin seuraavista näkökulmista:

 • Ohjaajan taitotaso (esimerkiksi lajituntemus, motoriset taidot, koiran koulutustaidot, psyykkiset taidot)
 • Koiran taitotaso (esimerkiksi estetaidot, oppimisen taidot, ohjaajan kanssa toimiminen)
 • Ohjaajan vireystila ko treeneissä
 • Koiran viretila ko treeneissä
 • Koirakon yhteistyö
 • Motivaatio 
 • Tavoitteet

Tässä vaiheessa saatat pohtia, ettei aika tule riittämään tähän kaikkeen. Listattuja asioita ei voi huomioida kaikkia kerralla, mutta ehkä ne auttavat sinua tunnistamaan näkökulmia, joista voit tarkastella yksilöä. Valitse näkökulma sen mukaan, mikä on sinulle valmentajana mielenkiintoista ja / tai valmennettavalle tärkeää. 

Mikäli koet, että et osaa jossakin osa-alueessa auttaa ja apua tarvittaisiin, ohjaa valmennettava sellaiselle valmentajalle, joka on kyseiseen aiheeseen perehtynyt.

Mikä merkitys yksilöllisyyden huomioinnilla on?

Yksilöllisyyden huomioimisella on valmennukseen useita positiivisia vaikutuksia:

 1. Valmennuksen vaikuttavuuden kasvu: Yksilölliseen tilanteen ja lähtökohtien huomioiminen tehostaa valmennettavan kehittymistä, joka taas tekee valmennuksesta tehokkaampaa.
 2. Palaute kohdistuu yksilöön ja tekemiseen: Yksilölle räätälöity palaute siitä, mitä juuri hän tai hänen koiransa teki ja miten se vaikutti suoritukseen. Muista aina palautteissa pohtia ohjaatko ajatusta oikeisiin vai vääriin suoritustapoihin!
 3. Yksilön motivaatio kasvaa: Kun yksilö kokee saavansa juuri heidän taitoihin sopivia harjoituksia sekä heille merkityksellisiä perusteluita, lisää se motivaatiota valmennusta kohtaan.
 4. Yhteys valmennettavaan paranee: Yksilöiden erojen ymmärtäminen auttaa sinua valmentajana myös muokkaamaan omaa vuorovaikutustasi valmennettavalle sopivaksi ja näin vuorovaikutussuhde kehittyy.
 5. Valmennettavan itsetuntemus kasvaa: Huomioimalla yksilöllisiä eroja autat valmennettavaa itseään tuntemaan sekä itseään, omaa tekemistään ja koiraansa paremmin.
 6. Tavoitteiden asettaminen helpottuu: Kun yksilö tuntee paremmin itsensä ja koiransa, hänen on helpompi asettaa realistisia tavoitteita. Ole tarvittaessa apuna tavoitteiden asettamisessa.

Lue lisää Unelmista tavoitteiksi blogikirjoituksesta.

Yksilöllisyyden huomioiminen ei ainoastaan auta valmennettavia saavuttamaan tavoitteita tehokkaammin, vaan se myös luo vahvemman ja kestävämmän suhteen valmentajan ja valmennettavan välille. 

3 tapaa lisätä yksilöllisyyttä agilityvalmennuksessa

Seuraavaksi esittelen sinulle kolme tapaa, joilla voit lisätä yksilön huomiointia valmennuksessa. Kaikki kolme ovat toteutettavissa myös viikkoryhmissä, mutta saattavat vaatia hiukan soveltamista.

1. tapa: Kysy ja kuuntele

Tutustu valmennettavaan valmennuksen keston huomioimalla tavalla. Jos kyseessä on yksittäinen valmennuskerta, kysy ja kuuntele mitä toiveita ohjaajalla on ja mihin haluavat apua tai keskittyä. Mikäli kyseessä on pidempi valmennussuhde, käytä apuna ennakkotietojen kartoitusta, mutta muista varata aikaa myös keskustelulle. Kirjoitettuna asiat eivät aina aukea samalla tavalla.

Vaikka valmennuksessa olisi tiukka rajattu aikataulu, anna valmennettavalle mahdollisuus tulla kuulluksi eli malta odottaa, että saat vastauksen. 


2. tapa: Anna vaihtoehtoja

Konkreettisin tapa lisätä valmennettavan autonomian eli mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihin tunnetta, on tarjota vaihtoehtoja. Käytännössä se voisi yksinkertaisimmillaan tarkoittaa ratapiirroksessa valmiita vaihtoehtoja. Kannustan lisäämään valinnan mahdollisuuksia jo lajin alkeisharjoittelussa, jolloin vaihtoehdot voivat liittyä esimerkiksi harjoitusten järjestykseen tai valintaan asioista, joihin on jo tutustuttu aikaisemmin. Muista valita vaihtoehdot aina niin, että ne ovat valmennettaville hyödyllisiä ja tavoitteiden mukaisia.


3. tapa: Auta tunnistamaan vahvuuksia

Auta valmennettavia löytämään omat supervoimat ohjaajana, koirakkona ja koiran osalta. Omien vahvuuksien tunnistaminen kohottaa itseluottamusta ja auttaa eteenpäin haastavissakin tilanteissa. Voit auttaa valmennettavaa tunnistamaan vahvuuksia esimerkiksi:

 • Esittämällä erilaisia kysymyksiä kuten missä tunnet olevasi erityisen hyvä, mistä nautit eniten, mistä innostut tai mikä on sinulle helppoa.
 • Poimimalla vahvuuksia suorituksia havainnoimalla (treeni- ja kisasuoritukset)
 • Nostamalla vahvuuksia (konkreettisella tasolla) esille palautteessa
 • Käymällä yhdessä läpi valmennettavan reflektiota tukien treeni- ja/tai kisavideoita

Yhteenveto

Yksilöllisyyden huomioimisella on positiivinen vaikutus sekä valmennettavaan koirakkoon että valmentajaan. Se vahvistaa valmennussuhdetta sekä sitouttaa ja motivoi harjoittelemaan oman kehittymisen eteen oli valmennettavan tavoite sitten mikä tahansa. Kun jokainen valmennettava kohdataan yksilönä ja heitä arvostetaan juuri sellaisina kuin ovat, valmennusprosessi muuttuu entistä merkityksellisemmäksi.


Kirjoittaja on agility- ja hoopersvalmentaja, Suomen Agilityliiton liittokouluttaja sekä psyykkinen valmentaja Tiina Wikström. Autan valmentajia kehittymään, jotta he voivat paremmin tukea valmennettavien kehittymistä. Tutustu lisää Tiinaan tästä.


Lue lisää

Suhonen, Ari. 2023. Urheilijakeskeinen ja yksilöllinen valmennus pitkäjänteisen valmennussuhteen taustalla. https://www.suomenvalmentajat.fi/uutiset/urheilijakeskeinen-ja-yksilollinen-valmennus-pitkajanteisen-valmennussuhteen-taustalla/

Westerlund, Erkka. 2019. Uudella valmennuskulttuurilla arvostusta urheilulle https://www.suomenvalmentajat.fi/uutiset/westerlund-uudella-valmennuskulttuurilla-arvostusta-urheilulle/