Koirakon mieli: Oletko joustava? Ohjaajan mielen joustavuus ja sen hyödyt

29.02.2024

Millainen on joustava mieli ja mitä hyötyä siitä voisi olla sinulle ohjaana? Kolme vuotta sitten sain mahdollisuuden tehdä fysioterapeutin opintoihin liittyvän opinnäytetyön aiheesta hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) hyödyntäminen kipuasiakkaiden ryhmämuotoisessa ohjauksessa. Perehdyin aiheeseen ja laadin kyseiselle kohderyhmälle myös konkreettisen suunnitelman toteutukselle. Prosessin aikana havaitsin useita tapoja miten HOT-menetelmiä voisi hyödyntää myös koirien kanssa toimimisessa. Tässä kirjoituksessa kerron aiheesta lisää.

Mikä on HOT?

Hyväksymis- ja omistautumisterapia keskittyy nykyhetkeen ja yksilön toimintaan. Sen tavoitteena ei ole muuttaa yksilön kokemuksia tai ajatuksia vaan keskittyä niiden aiheuttamien toimintojen ja tunteiden muuttamiseen. Eli fokus on siinä mitä tapahtuu ja mitä tunnemme jonkun kokemuksen tai ajatuksen seurauksena. Epämiellyttävät asiat, ajatukset ja tunteet ovat osa elämää.

HOT perustuu suhdekehysteoriaan, jossa analysoidaan kielen ja kognition yhteyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa ihmisen kykyä oppia yhdistämään eri tapahtumia toisiinsa ja eri asiayhteyksiin ilman todellista yhteyttä. Alla muutamia esimerkkejä:

  • Tapahtuma: Kouluttaja huomioi enemmän toisia kuin minua ja koiraasi → Tulkinta:  "Kouluttaja huomioi muita enemmän kuin minua, siispä minua ja koiraani kohdellaan huonommin kuin muita"

  • Tapahtuma: Musti on nopeampi kuin Onni, mutta Onni on nopeampi kuin koirani Stella. → Tulkinta:  "Musti on nopeampi kuin Onni, mutta Onni on nopeampi kuin koirani Stella, eli koirani Stella on hitaampi kuin Musti."

Joustavan mielen kuusi osa-aluetta

HOT tavoittelee psykologisen joustavuuden lisäämistä eli kykyä olla nykytilanteessa läsnä ja kokea myös epämiellyttävät tai vaikeat tilanteet. Psykologinen joustavuus on jaettu kuuteen osa-alueeseen:

  • Hyväksyntä

  • Mielenkontrollin heikentäminen

  • Tietoinen läsnäolo

  • Havainnoiva minä

  • Arvot

  • Sitoutuminen arvojen mukaiseen toimintaan

Kaikki osa-alueet liittyvät toisiinsa ja ovat osittain päällekkäisiä sekä tukevat toisiaan. Vastaavasti psykologinen joustamattomuus estää omien arvojen mukaista elämää. Psykologisen joustamattomuuden kuusi osa-aluetta ovat: kokemusten välttely, mielen kontrolli, eläminen menneisyydessä ja pelko tulevaisuudesta, riippuvuussuhde käsitteelliseen minään, omien arvojen selkeyden puute sekä passiivisuus ja tapahtumien välttely.

Mitä hyötyjä HOT:ista voisi olla koiraharrastajalle?

Hyväksyntä: Tässä ollaan ajatuksen ytimessä. Oli kokemus tai ajatus miellyttävä tai epämiellyttävä, se kohdataan välttelyn sijaan hyväksyvästi. Lyhyellä tähtäimellä epämiellyttävien ajatusten ja asioiden välttely voi toimia, mutta pidemmällä se on todennäköisesti haastavaa ja ongelmaa siirretään eteenpäin kunnes se on pakko kohdata.

Mielen kontrollin heikentäminen: Mieli yhdistelee ajatuksia ja kokemuksia ja luo meille toimintaohjeita. Nämä saattavat johtaa siihen, että emme uskalla toimia tai välttelemme joidenkin asioiden tekemistä. Ymmärtämällä tämä yhteys ja muistamalla, että sinä et ole mielesi, pystyt tekemään asioita ja valintoja, jotka ovat sinulle tärkeitä. 

Tietoinen läsnäolo: Hetken kohtaamista juuri sellaisena kuin se on. Tutustumista itseen ja miten kokemukset juuri siinä hetkessä vaikuttavat. 

Havainnoiva minä: Tämä on yhteydessä mielen kontrolliin. Tavoitteena erottaa havaitut tunteet ja ajatukset havaitsijasta eli itsestä. Muista siis, sinä et ole ajatuksesi tai tunteesi!

Arvot: Mikä on sinulle oikeasti tärkeää? Arvotyön tarkoituksena on tunnistaa mitkä asiat ovat tärkeitä ja merkityksellisiä. 

Sitoutuminen arvojen mukaiseen toimintaan: Kun arvot on tunnistettu, on aika pohtia, ovatko oma toiminta omien arvojen mukaista. Eli jos sinulle on tärkeää vaikkapa yhteinen aika perheen kanssa, paljonko sitä on viikon aikana. Tässä osa-alueessa määritellään myös tavoitteet omalle arvojen mukaiselle toiminnalle.

HUOM! Mikäli koet, että HOT-menetelmästä voisi olla sinulle apua laajemmassa mittakaavassa, suosittelen hakeutumaan menetelmä tuntevalle terapeutille. Toiminnassani hyödynnän HOT-viitekehystä psyykkisen valmennuksen rajoissa.


Kirjoittaja on agility- ja hoopersvalmentaja sekä psyykkinen valmentaja Tiina Wikström. Teksti on alunperin julkaistu sivustolla voimakko.fi 7.3.2023. Tekstiä on päivitetty uudelleen julkaisun yhteydessä.

Mikäli tarvitset vierellesi tukijaa ohjaajana kehittymisen polulla, laita viestiä tiina@twacoaching.fi ja katsotaan miten voisin auttaa sinua kehittämään psyykkisiä taitoja ja sitä kautta yhteistä tekemistä koirasi kanssa.