Agilitysäännöt pähkinänkuoressa (2024)

28.03.2024

Agilitysäännöt pähkinänkuoressa | Jokaisen lajin harrastajan on hyvä tutustua agilityn sääntöihin ainakin pintapuolisesti, jotta tuntee esteiden turvallisen suoritustavan sekä ymmärtää lajin luonteen. Mikäli haluat osallistua kilpailuihin, sinun on hyvä perehtyä sääntöihin enemmän. Kokosin sinulle tähän julkaisuun tärkeimmät nostot agilitysäännöstöstä. Pääset tarvittaessa perehtymään lisää sääntöihin Suomen Agilityliiton sivuilta

Tässä blogijulkaisussa käy läpi seuraavat asiat:

 • Agilityn eri lajimuodot
 • Kansalliset koko- ja kilpailuluokat
 • Mitä ovat LUVAT ja meriitit?
 • Missä luokassa voit kilpailla?
 • Miten koira voi valioitua agilityssa?
 • Hyppykorkeudet eri hyppyesteillä
 • Erilaiset virheet agilitykilpailuissa
 • Milloin suoritus on hylätty?

Agilityperhe ja lajimuodot

Agilityperhe koostuu viidestä jäsenestä, joita kutsutaan lajimuodoiksi. Agilityn eri lajimuotoja ovat agility, hyppy, gamblers, snookers ja hoopers. Aikaisemmin agility ja hyppy olivat samaa lajia eli pystyit siirtymään luokasta toiseen ainoastaan keräämällä tietyn määrän tuloksia sekä agility- että hyppyradoilta. Nykyisten sääntöjen mukaan voit yhdessä tai useammassa lajimuodossa eri luokissa riippuen saamistasi tuloksista.

Gamblers ja snookers ovat niin kutsuttuja pelilajeja, jotka mahdollistavat ohjaajalle enemmän strategista suunnittelua omaan suoritukseen. Lue lisää pelilajeista Mutkat suoriksi Gamblers ja Snooker!

Hoopers poikkeaa muista lajimuodoista kaikista eniten. Hoopersissa on neljä eri estettä (putki, veräjä, tynnyri ja hoop) ja koiraa ohjataan ennakkoon määritellyltä ohjausalueelta. Lue lisää hoopersista aikaisemmista blogkirjoituksista täältä

Agilityn lajiperhe
Agilityn lajiperhe

Kansalliset koko- ja tasoluokat

Tässä kirjoituksessa käsitellään kaikkia muita kokoluokkia pois lukien hoopers. Tasoluokat ovat kaikissa lajimuodoissa samat.

Kansallisia kokoluokkia on yhteensä viisi:

 • pikkuminit xS (säkäkorkeus alle 28 cm)
 • minit S (säkäkorkeus 28- alle 35 cm)
 • medit L (säkäkorkeus 35- alle 43 cm)
 • pikkumaksit sL (säkäkorkeus 43- alle 50 cm)
 • maksit L (säkäkorkeus yli 50 cm)

Tasoluokkia kaikissa lajimuodoissa on kolme (luokat 1-3). Kilpaileminen aloitetaan ensimmäisestä luokasta,  josta siirtyminen seuraaviin luokkiin tapahtuu LUVA-tuloksien saamisen kautta. 

LUVA eli luokanvaihtoon oikeuttava tulos

Siirtyäkseen seuraavaan luokkaan koiran tulee kerätä 1- ja 2-luokasta kolme LUVA-tulosta. LUVA-tulos on ihanneajassa ilman virheitä suoritettu tulos. Sijoituksella ei ole merkitystä LUVA-tuloksen osalta. Aikaisemmin koiran tuli sijoittua osallistujamäärään suhteutettuna tietyllä tavalla saadakseen LUVA-tuloksen. Tämän vuoksi ennen vuotta 2023 kerätyt LUVAt huomioidaan lukumäärässä, mutta ei kisakirjaan merkittyjä muita nollatuloksia.

Meriitit agilityssa

Voit kerätä koirallesi meriittejä kaikista tasoluokista ja kaikista lajimuodoista, joihin koiralla on oikeus osallistua. Muissa lajeissa meriittiä vastaavia saavutuksia kutsutaan koulutustunnuksiksi. 1- ja 2-luokissa tarvitset 6 nollatulosta kahdelta eri tuomarilta meriitin saamiseksi. 3-luokassa edellytetään 10 nollatulosta kolmelta eri tuomarilta.

Mikäli olet aikaisemmin kisannut (ennen vuoden 2023 alkua), pitänyt välissä taukoa ja koirallasi jo riittävä määrä nollatuloksia jostakin luokasta, tarvitset yhden nollatuloksen lisää meriitin saadaksesi. Kilpaillessa voit siis päättää, haluatko kerätä lisää nollia meriittiä varten vai siirtyä kilpailemaan seuraavassa luokassa.

Missä luokassa voit kilpailla?

Voit päättää itse missä luokassa kisaat kaikista niistä luokista, joihin koiralla on kilpailuoikeus. Mikäli oikeus kilpailla on 2-luokassa, voit päättää kilpailetko 1- vai 2-luokassa. Jos koirallasi on oikeus 3-luokkaan, voit valita missä luokista 1-3 kisaat. Voit siis päättää koirasi kilpailuluokan, mutta mikäli eri päivinä samalla järjestäjällä on samalla kilpailutunnuksella (esim A-kisa) eri luokkien kilpailuja, sinun tulee kilpailla valitsemassasi luokassa. Jos yksittäiset startit ovat eri kilpailutunnusten alla (esimerkiksi 1-luokan hyppyrata A-kisa ja 2-luokan hyppyrata B-kisa), voit kisata samanakin päivänä eri tasoluokissa.

Miten koira voi valioitua agilityssa?

Agilityvalion arvo on mahdollista saavuttaa, kun koiralla on 3-luokassa kolme agilitysertifikaattia kolmelta eri tuomarilta. Jotta koiran on mahdollista saada valionarvo, sillä tulisi olla näyttelystä vähintään yksi H (hyvä) tulos, joka on saatu koiran täytettyä 15kk.

Kussakin kilpailussa sertifikaatti jaetaan nopeimmalle virheettömälle ihanneajassa suorituksen tehneelle koiralle, jolla ei ole agilityvalio. Jos koira ei voi vastaanottaa sertifikaattia, siirtyy se seuraavalle osallistujamäärän mukaisesti. Jos kilpailussa osallistujia on enintään 20, voi sertifikaatti siirtyä enintään toiseksi tulleelle. Jos osallistujia on 41 tai enemmän, voi sertifikaatti siirtyä aina yhden sijan kymmentä koiraa kohden eli jos osallistujia olisi 63, voisi se siirtyä enintään kuudennelle.

Katso koko taulukko ja ohje B.0 Yleinen kilpailuohje.

Hyppykorkeudet eri kokoluokilla agilityssa 

Listasin tähän eri hyppyesteiden hyppykorkeuksia koko luokittain.

Hyppyesteen ja muurin korkeudet

 • pikkuminit 10-20 cm
 • minit 20-30 cm
 • medit 30-40 cm
 • pikkumaksit 40-50 cm
 • maksit 50-60 cm

Renkaan korkeus

 • pikkuminit 10-20 cm ❕renkaan alareunasta
 • minit 55 cm renkaan keskipisteestä
 • minit 55 cm renkaan keskipisteestä
 • pikkumaksit 40-50 cm ❕renkaan alareunasta
 • maksit 80 cm renkaan keskipisteestä

Pituusesteen pituus ja osien määrä

 • pikkuminit 35-45 cm (2 matalinta osaa)
 • minit 40-50 cm (2 matalinta osaa)
 • medit 70-90 cm (3 matalinta osaa)
 • pikkumaksit 90-110 cm (3-4 matalinta osaa)
 • maksit 120-150 cm (4 osaa)

Okserin mitat

 • ❕Okseri ei ole sallittu 1-luokassa
 • 2.riman korkeudet samat kuin hyppyesteellä (xS 10-20 cm, S 20-30 cm, M 30-40 cm, sL 40-50 cm ja L 50-60 cm)
 • korkeusero ensimmäiseen rimaan pikkuminit 5-10 cm ja muut 15-25 cm
 • maksimisyvyys (xS 20 cm, S 30 cm, M 40 cm, sL 45 cm ja L 50 cm)

Agilitysäännöt pähkinänkuoressa

Erilaiset virheet agilitykilpailuissa

Säännöissä virheet on jaettu kahteen kategoriaan, joita ovat suoritus- ja aikavirheet. Näistä ensimmäinen jakautuu vielä neljään osaan, jotka voivat liittyä ohjaajan toimintaan, koiran estesuoritukseen, estesuorituksesta kieltäytymiseen sekä muihin virheisiin. Aikavirhe on käytännössä suoritukselle määritellyn ihanneajan ylitys.

Alla kooste tyypillisimmistä virheistä. Löydät lisää tietoa virheistä ohjeesta B.1 Kilpailukehä ja esteet.

Ohjaajan virheet

 • ohjaaja kulkee lähtö- tai maalilinjan läpi eli käytännössä kulkeen hyppyesteen yli
 • ohjaaja koskee koiraan ja saa siitä suoritukseen etua
 • ohjaaja koskee esteeseen ja saa siitä suoritukseen etua

Estekohtaiset virheet

 • koira pudottaa esteen osan (rima, muurin/pituuden palikka) tai kaataa esteen
 • rengas aukeaa koiran suorittaessa sitä
 • koira ei osu alasmenolla kontaktialueeseen
 • keinulla koira ei osu ylösmenossa kontaktialueeseen 
 • koira poistuu keinulta ennen kuin laskeva osa on osunut maahan
 • koira ohittaa pujottelussa keppivälin

Kieltovirheet

 • koira pysähtyy esteen edessä, kääntyy pois esteeltä tai ohittaa sen
 • hyppyesteellä koira alittaa riman tai hyppää siivekkeen yli
 • pituudella koira hyppää muutoin kuin eteen eli vinosti pituuden yli
 • puomilla ja A-esteellä koira poistuu esteeltä ennen alas menevään osaan koskettamista
 • koira poistuu A-esteeltä ylös menevältä osalta
 • keinulla koira poistuu esteeltä ennen kuin on ylittänyt keinulaudan keskikohdan tai palaa takaisin keskikohdan yli
 • pujottelussa koira aloittaa pujottelun väärästä välistä

Milloin suoritus on hylätty?

Säännöstössä on määritelty paljon hylkäämisperusteita ja olen tähän julkaisuun lisännyt niistä tyypillisimmät. Tutustu koko listaukseen agilitysäännöstössä. Huomaa, että eri lajimuodoilla voi olla eroavaisuuksia hylkäysten osalta. Tutustu tarvittaessa tarkemmin oman lajimuotosi sääntöihin.

Kilpailusuoritus voidaan hylätä, jos

 • aloittaa suorituksen ennen lähtölupaa - odota siis tuomarin merkkiä
 • koiralla on suorituksen aikana päällä kaulapanta tai valjaat
 • ohjaajalla on kädessä jotain esimerkiksi nami tai lelu
 • ohjaaja laittaa koiran uudestaan lähtöön odottamaan, vaikka ajanotto on käynnistynyt
 • koiralla tulee radalla yhteensä kolme kieltovirhettä
 • koira tekee esteet väärästä suunnasta tai väärässä järjestyksessä
 • koira koskee estettä, joka ei ole suoritusvuorossa (esimerkiksi käy kontaktilla tai putkessa)
 • koira rikkoo esteen niin, ettei se ole enää suoritettavissa
 • ohjaaja rikkoo esteen tai suorittaa itse esteen
 • ohjaaja keskeyttää itse suorituksen
 • koira tekee tarpeensa kentälle, karkaa kilpailukehästä, näykkii jatkuvasti ohjaajaa suorituksen aikana, ei ole ohjaajan hallinnassa tai on aggressiivinen
 • suorituksen enimmäisaika ylittyy
 • lisäksi on estekohtaisia hylkääviä perusteita kuten puomilla koira koskee alasmenoa ennen kuin on koskenut kaikilla tassuilla ylösmenoa, A:lla koira hyppää huipun yli koskettamatta laskevaa osaa tai ennen huippua nousevaa osaa, koira pujottelee keppejä takaisin päin enemmän kuin kaksi väliä tai jättää jonkun keppivälin suorittamatta

Suosittelen tutustumaan virheiden ja hylkäävien perusteiden osalta tarkemmin Suomen Agilityliiton agilitysäännöstöön, josta löydät tietoja seuraavasti: yleiset hylkäysperusteet B.0 Yleinen laji- ja kilpailuohje, esteisiin liittyvät B.1 Kilpailukehä ja esteet sekä lajimuotoihin liittyvät B.2-B.5.


Mikäli tämä julkaisu oli sinulle hyödyllinen jätä kommentti❤️


Lue lisää

Suomen Agilityliiton agilitysäännöstö

Kansallinen sääntöpäivitys. Webinaari lisenssinhaltijoille, Agilityliitto 2022. 

Muutosdokumentit säännöstö 2023, Agilityliitto. 

Agilitysääntöjen UKK, Agilityliitto. 


Kirjoittaja on agility- ja hoopersvalmentaja, Suomen Agilityliiton liittokouluttaja sekä psyykkinen valmentaja Tiina Wikström. Kirjoitus on koottu Agilityliiton säännöstön materiaalista.

Seuraa minua

Instagramissa 

Facebookissa